Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 5,90 €/kk, tilaa tästä!

Ihmisiä luonnossa

Tältä sivulta löydät Pohjoisen Polkujen ihmislähtöiset jutut.
Tässä on Lapin hulppein pulkkamäki, jonka rakensi myös revontuli-iglun prototyypin keksijä Pentti Lohi, 76 – Etelä-Suomessa mäki menisi laskettelurinteestä
Tilaajille

Tässä on Lapin hulp­pein pulk­ka­mä­ki, jonka rakensi myös re­von­tu­li-ig­lun pro­to­tyy­pin keksijä Pentti Lohi, 76 – Ete­lä-Suo­mes­sa mäki menisi las­ket­te­lu­rin­tees­tä

17.02.2024 07:00
Susanna Saapunki muutti talveksi Italiaan vuorijuoksun perässä – Katso, millainen on hänen treeniohjelmansa

Susanna Saa­pun­ki muutti tal­vek­si Ita­liaan vuo­ri­juok­sun perässä – Katso, mil­lai­nen on hänen tree­nioh­jel­man­sa

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Anssi Valkama haki Suomen pohjoisimpaan varuskuntaan, koska se oli rankin paikka mihin pääsi – Seurasimme alokkaiden päivää Ivalossa

Anssi Valkama haki Suomen poh­joi­sim­paan va­rus­kun­taan, koska se oli rankin paikka mihin pääsi – Seu­ra­sim­me alok­kai­den päivää Iva­los­sa

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Michelle Suni turhautui olemaan muiden armoilla ja opiskeli tunturioppaaksi – Hyvä kouluttaja saa asiakkaan rentoutumaan vaikka kallion kielekkeellä

Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­riop­paak­si – Hyvä kou­lut­ta­ja saa asiak­kaan ren­tou­tu­maan vaikka kallion kie­lek­keel­lä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Umpihankihiihdon konkari Jouni Laaksonen on ihastunut erityisesti tykkykuusikoihin – Suksivalinta on selvä, vaikka välineet ovat kehittyneet

Um­pi­han­ki­hiih­don konkari Jouni Laak­so­nen on ihas­tu­nut eri­tyi­ses­ti tyk­ky­kuu­si­koi­hin – Suk­si­va­lin­ta on selvä, vaikka vä­li­neet ovat ke­hit­ty­neet

08.02.2024 12:55
Tilaajille
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki sinkkuhiihtotapahtuman – Uutta retkikaveria kannattaa kuitenkin testata ennen vaellusta

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man – Uutta ret­ki­ka­ve­ria kan­nat­taa kui­ten­kin testata ennen vael­lus­ta

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Tuuli oli niin kova, että moottorikelkasta irtosi palasia – Pallaksen etsintöihin osallistuneet kertovat, miten tapaus vaikutti vapaaehtoisiin

Tuuli oli niin kova, että moot­to­ri­kel­kas­ta irtosi palasia – Pal­lak­sen et­sin­töi­hin osal­lis­tu­neet ker­to­vat, miten tapaus vai­kut­ti va­paaeh­toi­siin

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua teltassa – Kovilla pakkasilla hyvän unen takaa tuplamakuupussi ja paksu pipo

Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua tel­tas­sa – Kovilla pak­ka­sil­la hyvän unen takaa tup­la­ma­kuu­pus­si ja paksu pipo

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Dong-Hoon Han luki jutun telttailusta hirmupakkasilla, ja nyt korealainen tv-yhtiö kuvaa Oulussa jäätynyttä merta

Dong-Hoon Han luki jutun telt­tai­lus­ta hir­mu­pak­ka­sil­la, ja nyt ko­rea­lai­nen tv-yh­tiö kuvaa Oulussa jää­ty­nyt­tä merta

01.02.2024 15:35
Tilaajille
Rukasta tuli Asko Koivistoisen uusi koti milanolaisen luksusmajatalon pitämisen jälkeen – Valokuvaaja kertoo, miksi Kitkajoki on yksi hänen lempipaikoistaan

Rukasta tuli Asko Koi­vis­toi­sen uusi koti mi­la­no­lai­sen luk­sus­ma­ja­ta­lon pi­tä­mi­sen jälkeen – Va­lo­ku­vaa­ja kertoo, miksi Kit­ka­jo­ki on yksi hänen lem­pi­pai­kois­taan

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Riina Mattilan haave lemmikkiaaseista toteutui ja pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyörittää pohjoisinta eläinten turvakotia

Riina Mat­ti­lan haave lem­mik­kiaa­seis­ta to­teu­tui ja pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyö­rit­tää poh­joi­sin­ta eläin­ten tur­va­ko­tia

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Leijahiihtäjä Janne Luoto on kulkenut Perämerellä puolen maapallon verran – Parhaimmillaan sukset kulkevat satasta

Lei­ja­hiih­tä­jä Janne Luoto on kul­ke­nut Pe­rä­me­rel­lä puolen maa­pal­lon verran – Par­haim­mil­laan sukset kul­ke­vat satasta

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Ruotsin pohjoisin asukas huoltaa retkeilijöiden tupaa kylässä, joka on vain riippusillan päässä Suomesta – Kävimme Keinovuopiossa talven kylmimpänä päivänä

Ruotsin poh­joi­sin asukas huoltaa ret­kei­li­jöi­den tupaa ky­läs­sä, joka on vain riip­pu­sil­lan päässä Suo­mes­ta – Kävimme Kei­no­vuo­pios­sa talven kyl­mim­pä­nä päivänä

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Aina löytyy jotain laskettavaa – Hiihdonopettaja Heljä Rahikkalan 10 vinkillä pääset alkuun vapaalaskussa

Aina löytyy jotain las­ket­ta­vaa – Hiih­do­no­pet­ta­ja Heljä Ra­hik­ka­lan 10 vin­kil­lä pääset alkuun va­paa­las­kus­sa

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Erä- ja luonto-oppaaksi opiskeleva Anna Länsitie kehottaa alanvaihtajia hakemaan äkkiä, sillä aikuiskoulutustuki on loppumassa

Erä- ja luon­to-op­paak­si opis­ke­le­va Anna Län­si­tie ke­hot­taa alan­vaih­ta­jia ha­ke­maan äkkiä, sillä ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki on lop­pu­mas­sa

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Miksi retkeilijän hupussa pitää olla karvareunus? Juho Niemelä näyttää, miten pukeutuu 30 asteen pakkasella

Miksi ret­kei­li­jän hupussa pitää olla kar­va­reu­nus? Juho Niemelä näyt­tää, miten pu­keu­tuu 30 asteen pak­ka­sel­la

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Kun ulkona liikkumista kehotettiin välttämään, Juho Niemelä lähti telttaretkelle meren jäälle – Näillä vinkeillä pärjäät kaikkein kovimmillakin pakkasilla

Kun ulkona liik­ku­mis­ta ke­ho­tet­tiin vält­tä­mään, Juho Niemelä lähti telt­ta­ret­kel­le meren jäälle – Näillä vin­keil­lä pärjäät kaik­kein ko­vim­mil­la­kin pak­ka­sil­la

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Kylmäuinti rauhoittaa Alisa Ajomaan, 27, kun mieli menee tuhatta ja sataa – Suomalaistutkimus: hyinen vesi herättää ahdistuneenkin tuntemaan

Kyl­mäuin­ti rau­hoit­taa Alisa Ajo­maan, 27, kun mieli menee tuhatta ja sataa – Suo­ma­lais­tut­ki­mus: hyinen vesi he­rät­tää ah­dis­tu­neen­kin tun­te­maan

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Norjan prinsessa meni armeijaan 50 kilometrin päässä Kilpisjärveltä

Norjan prin­ses­sa meni ar­mei­jaan 50 ki­lo­met­rin päässä Kil­pis­jär­vel­tä

12.01.2024 13:08
Tilaajille
Oletko valmis tarttumaan retkeily- ja luontohaasteeseen? Poimi tästä hupia ja virikkeitä koko vuodeksi

Oletko valmis tart­tu­maan ret­kei­ly- ja luon­to­haas­tee­seen? Poimi tästä hupia ja vi­rik­kei­tä koko vuo­dek­si

08.01.2024 16:11
Testasimme, pärjääkö pimeällä retkellä ilman lamppua – Aivotutkija kertoo, miten ihminen hyötyy hämärästä

Tes­ta­sim­me, pär­jää­kö pi­meäl­lä ret­kel­lä ilman lamppua – Ai­vo­tut­ki­ja kertoo, miten ihminen hyötyy hä­mä­räs­tä

06.01.2024 07:00
Tilaajille
Kaikki 4 Ylinamman sisarusta halusivat alkaa poronhoitajiksi, mutta kuinka kävi? Yksi rakastaa työssään jopa sääskien ininää, toinen tarjoaa meditaatiota hangella porojen joukossa

Kaikki 4 Yli­nam­man si­sa­rus­ta ha­lu­si­vat alkaa po­ron­hoi­ta­jik­si, mutta kuinka kävi? Yksi ra­kas­taa työs­sään jopa sääs­kien ininää, toinen tarjoaa me­di­taa­tio­ta han­gel­la porojen jou­kos­sa

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Lyngen, Kungsleden ja rakkautta retkellä: Tässä ovat Pohjoisen Polkujen vuoden 2023 suosituimmat jutut

Lyngen, Kungs­le­den ja rak­kaut­ta ret­kel­lä: Tässä ovat Poh­joi­sen Pol­ku­jen vuoden 2023 suo­si­tuim­mat jutut

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Matti Saapunki, 31, on käyttänyt vuoristo-oppaan koulutukseen 10 vuotta ja kymmeniä tuhansia euroja – "Tuntuu kuin olisi voittanut olympiakultaa"

Matti Saa­pun­ki, 31, on käyt­tä­nyt vuo­ris­to-op­paan kou­lu­tuk­seen 10 vuotta ja kym­me­niä tu­han­sia euroja – "Tuntuu kuin olisi voit­ta­nut olym­pia­kul­taa"

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Yhtäkkiä suot alkoivat kiinnostaa retkeilijöitä – Suokirjastaan palkittu Mika Honkalinna kertoo, miksi palaa Peurakaaroille yhä uudestaan

Yh­täk­kiä suot al­koi­vat kiin­nos­taa ret­kei­li­jöi­tä – Suo­kir­jas­taan pal­kit­tu Mika Hon­ka­lin­na kertoo, miksi palaa Peu­ra­kaa­roil­le yhä uu­des­taan

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Mihin luonnossa eläneet suomalaiset ovat tarvinneet tonttuja? Yliluonnollisia tarinoita on kerrottu hyvästä syystä

Mihin luon­nos­sa eläneet suo­ma­lai­set ovat tar­vin­neet tont­tu­ja? Yli­luon­nol­li­sia ta­ri­noi­ta on ker­rot­tu hyvästä syystä

23.12.2023 07:00
Tilaajille
Kaamos ja hiljaisuus tekivät juhlan, kun Antti Luoranen vietti joulua Syötteen erämaatuvalla perheensä kanssa – Todellista luksusta on joulusauna luonnon keskellä

Kaamos ja hil­jai­suus tekivät juhlan, kun Antti Luo­ra­nen vietti joulua Syöt­teen erä­maa­tu­val­la per­heen­sä kanssa – To­del­lis­ta luk­sus­ta on jou­lu­sau­na luonnon kes­kel­lä

24.12.2023 14:48
Tilaajille
Vuodenvaihteen hiljaiset viikot ovat mahtavaa aikaa tunnelmallisille retkille – Nämä 5 Syötteen tupaa ovat parhaimmillaan sesongin ulkopuolella

Vuo­den­vaih­teen hil­jai­set viikot ovat mah­ta­vaa aikaa tun­nel­mal­li­sil­le ret­kil­le – Nämä 5 Syöt­teen tupaa ovat par­haim­mil­laan se­son­gin ul­ko­puo­lel­la

23.12.2023 07:00 1
Tilaajille
Mika Kalakoski johtaa tutkimusretkiä olosuhteissa, joissa myrsky muuraa silmät lumipalloiksi hetkessä – Etelämantereella informaatiotulva vaimenee ja arjen tekemättömät asiat katoavat mielestä

Mika Ka­la­kos­ki johtaa tut­ki­mus­ret­kiä olo­suh­teis­sa, joissa myrsky muuraa silmät lu­mi­pal­loik­si het­kes­sä – Ete­lä­man­te­reel­la in­for­maa­tio­tul­va vai­me­nee ja arjen te­ke­mät­tö­mät asiat ka­toa­vat mie­les­tä

02.01.2024 22:00
Tilaajille
Yksi typistää tulitikutkin painon vuoksi, toinen varautuu varahousujen varahousuilla – Tunnistatko nämä retkeilijätyypit?

Yksi ty­pis­tää tu­li­ti­kut­kin painon vuoksi, toinen va­rau­tuu va­ra­hou­su­jen va­ra­hou­suil­la – Tun­nis­tat­ko nämä ret­kei­li­jä­tyy­pit?

16.12.2023 07:00 1
Tilaajille