Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Retkikohteet

Tältä sivulta löydät Pohjoisen Polkujen jutut, jotka liittyvät johonkin tiettyyn paikkaan.
Tässä on Lapin hulppein pulkkamäki, jonka rakensi myös revontuli-iglun prototyypin keksijä Pentti Lohi, 76 – Etelä-Suomessa mäki menisi laskettelurinteestä
Tilaajille

Tässä on Lapin hulp­pein pulk­ka­mä­ki, jonka rakensi myös re­von­tu­li-ig­lun pro­to­tyy­pin keksijä Pentti Lohi, 76 – Ete­lä-Suo­mes­sa mäki menisi las­ket­te­lu­rin­tees­tä

17.02.2024 07:00
Perämereltä löytyy upeita jääröykkiöitä, joita pääsee ihailemaan vaikka hiihtämällä

Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan vaikka hiih­tä­mäl­lä

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Oulangan luontokeskus suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

13.02.2024 11:06
Tilaajille
Hossan Värikallion mysteerit kiinnostavat maailmalla – Pekka Honkakoski esittelee lyhytelokuvassaan rohkean väitteen kalliomaalausten tekijöistä

Hossan Vä­ri­kal­lion mys­tee­rit kiin­nos­ta­vat maail­mal­la – Pekka Hon­ka­kos­ki esit­te­lee ly­hyt­elo­ku­vas­saan rohkean väit­teen kal­lio­maa­laus­ten te­ki­jöis­tä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:15
Tilaajille
Soita, koskia ja arvoituksellinen jätinkirkko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luonnossa näkyy alueen hurja menneisyys

Soita, koskia ja ar­voi­tuk­sel­li­nen jä­tin­kirk­ko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luon­nos­sa näkyy alueen hurja men­nei­syys

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Leijahiihtäjä Janne Luoto on kulkenut Perämerellä puolen maapallon verran – Parhaimmillaan sukset kulkevat satasta

Lei­ja­hiih­tä­jä Janne Luoto on kul­ke­nut Pe­rä­me­rel­lä puolen maa­pal­lon verran – Par­haim­mil­laan sukset kul­ke­vat satasta

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat jälleen, viisi suosituinta säilyivät samoina

Kan­sal­lis­puis­to­jen käyn­ti­mää­rät kas­voi­vat jäl­leen, viisi suo­si­tuin­ta säi­lyi­vät samoina

26.01.2024 13:54
Porot saivat taas luvan laiduntaa Mallan luonnonpuistossa – Eläimet näyttävät lyhyessä ajassa muuttaneen suojelualueen kasvistoa

Porot saivat taas luvan lai­dun­taa Mallan luon­non­puis­tos­sa – Eläimet näyt­tä­vät ly­hyes­sä ajassa muut­ta­neen suo­je­lu­alueen kas­vis­toa

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Aina löytyy jotain laskettavaa – Hiihdonopettaja Heljä Rahikkalan 10 vinkillä pääset alkuun vapaalaskussa

Aina löytyy jotain las­ket­ta­vaa – Hiih­don­opet­ta­ja Heljä Ra­hik­ka­lan 10 vin­kil­lä pääset alkuun va­paa­las­kus­sa

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Värriön luonnonpuiston järjestysääntö vahvistettiin, alueella retkeily on edelleen kiellettyä

Värriön luon­non­puis­ton jär­jes­tys­ään­tö vah­vis­tet­tiin, alueel­la ret­kei­ly on edel­leen kiel­let­tyä

19.01.2024 10:37
Tilaajille
Kun ulkona liikkumista kehotettiin välttämään, Juho Niemelä lähti telttaretkelle meren jäälle – Näillä vinkeillä pärjäät kaikkein kovimmillakin pakkasilla

Kun ulkona liik­ku­mis­ta ke­ho­tet­tiin vält­tä­mään, Juho Niemelä lähti telt­ta­ret­kel­le meren jäälle – Näillä vin­keil­lä pärjäät kaik­kein ko­vim­mil­la­kin pak­ka­sil­la

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Testasimme, pärjääkö pimeällä retkellä ilman lamppua – Aivotutkija kertoo, miten ihminen hyötyy hämärästä

Tes­ta­sim­me, pär­jää­kö pi­meäl­lä ret­kel­lä ilman lamppua – Ai­vo­tut­ki­ja kertoo, miten ihminen hyötyy hä­mä­räs­tä

06.01.2024 07:00
Tilaajille
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

06.01.2024 07:00 2
Tilaajille
Lyngen, Kungsleden ja rakkautta retkellä: Tässä ovat Pohjoisen Polkujen vuoden 2023 suosituimmat jutut

Lyngen, Kungs­le­den ja rak­kaut­ta ret­kel­lä: Tässä ovat Poh­joi­sen Pol­ku­jen vuoden 2023 suo­si­tuim­mat jutut

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Talviuinti pysyy turvallisena, kun muistat nämä vinkit – Tärkein niistä on uida aina kaverin kanssa

Tal­vi­uin­ti pysyy tur­val­li­se­na, kun muistat nämä vinkit – Tärkein niistä on uida aina kaverin kanssa

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Yhtäkkiä suot alkoivat kiinnostaa retkeilijöitä – Suokirjastaan palkittu Mika Honkalinna kertoo, miksi palaa Peurakaaroille yhä uudestaan

Yht­äk­kiä suot al­koi­vat kiin­nos­taa ret­kei­li­jöi­tä – Suo­kir­jas­taan pal­kit­tu Mika Hon­ka­lin­na kertoo, miksi palaa Peu­ra­kaa­roil­le yhä uu­des­taan

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskus on suljettuna tammi- ja helmikuun ajan

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus on sul­jet­tu­na tammi- ja hel­mi­kuun ajan

27.12.2023 12:21
Tilaajille
Haku paimenviikkojen paimeneksi alkaa tammikuun puolivälissä, haku auki viikon ajan

Haku pai­men­viik­ko­jen pai­me­nek­si alkaa tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, haku auki viikon ajan

27.12.2023 09:04
Tilaajille
Kaamos ja hiljaisuus tekivät juhlan, kun Antti Luoranen vietti joulua Syötteen erämaatuvalla perheensä kanssa – Todellista luksusta on joulusauna luonnon keskellä

Kaamos ja hil­jai­suus tekivät juhlan, kun Antti Luo­ra­nen vietti joulua Syöt­teen erä­maa­tu­val­la per­heen­sä kanssa – To­del­lis­ta luk­sus­ta on jou­lu­sau­na luonnon kes­kel­lä

24.12.2023 14:48
Tilaajille
Vuodenvaihteen hiljaiset viikot ovat mahtavaa aikaa tunnelmallisille retkille – Nämä 5 Syötteen tupaa ovat parhaimmillaan sesongin ulkopuolella

Vuo­den­vaih­teen hil­jai­set viikot ovat mah­ta­vaa aikaa tun­nel­mal­li­sil­le ret­kil­le – Nämä 5 Syöt­teen tupaa ovat par­haim­mil­laan se­son­gin ul­ko­puo­lel­la

23.12.2023 07:00 1
Tilaajille
Mallan luonnonpuistosta Enontekiöltä löytyi Suomelle kaksi uutta sammallajia

Mallan luon­non­puis­tos­ta Enon­te­kiöl­tä löytyi Suo­mel­le kaksi uutta sam­mal­la­jia

16.12.2023 07:00
Tilaajille
Yksi typistää tulitikutkin painon vuoksi, toinen varautuu varahousujen varahousuilla – Tunnistatko nämä retkeilijätyypit?

Yksi ty­pis­tää tu­li­ti­kut­kin painon vuoksi, toinen va­rau­tuu va­ra­hou­su­jen va­ra­hou­suil­la – Tun­nis­tat­ko nämä ret­kei­li­jä­tyy­pit?

16.12.2023 07:00 1
Tilaajille
Talvimelonta on harvojen herkkua, mutta oikein tehtynä jäinen elämys – Oulussa harrastaja löytää paikan vaikka tehtaan lauhdevesistä

Tal­vi­me­lon­ta on har­vo­jen herk­kua, mutta oikein tehtynä jäinen elämys – Oulussa har­ras­ta­ja löytää paikan vaikka tehtaan lauh­de­ve­sis­tä

05.01.2024 15:11
Tilaajille
Uusi Saariselän portti avaa ladut ja polut kansallispuistoon – Entinen palvelukeskus Kiehinen on suljettu rahapulan vuoksi

Uusi Saa­ri­se­län portti avaa ladut ja polut kan­sal­lis­puis­toon – En­ti­nen pal­ve­lu­kes­kus Kie­hi­nen on sul­jet­tu ra­ha­pu­lan vuoksi

14.12.2023 13:19 1
Tilaajille
Pyhä-Luoston ja Urho Kekkosen kansallispuistot saivat kestävän matkailun merkit

Py­hä-Luos­ton ja Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tot saivat kes­tä­vän mat­kai­lun merkit

14.12.2023 13:12
Tilaajille
Syötteen kansallispuiston suosituin retkikohde säästyi liito-oravan ansiosta – Sukelsimme kiistellyn lajin suojeluun, josta on yllättäviä hyötyjä ihmisille

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuin ret­ki­koh­de säästyi lii­to-ora­van an­sios­ta – Su­kel­sim­me kiis­tel­lyn lajin suo­je­luun, josta on yl­lät­tä­viä hyötyjä ih­mi­sil­le

09.12.2023 07:00
Tilaajille
Saako metsässä huutaa tai milloin viimeisenä saapunut pääsee sisään autiotupaan? Selvitimme vastaukset 15 kiperään retkipulmaan

Saako met­säs­sä huutaa tai milloin vii­mei­se­nä saa­pu­nut pääsee sisään au­tio­tu­paan? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan

02.12.2023 07:00
Tilaajille
Kuntivaaran ulkoilureitin torppaus ei kelpaa Kuusamolle – "Olisi paras, että olisi yksi merkitty reitti, jota karhutkin väistävät"

Kun­ti­vaa­ran ul­koi­lu­rei­tin torp­paus ei kelpaa Kuu­sa­mol­le – "Olisi paras, että olisi yksi mer­kit­ty reitti, jota kar­hut­kin väis­tä­vät"

29.11.2023 11:11
Tilaajille
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka on tuntematon erämaa aivan Lapin eteläreunalla

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

25.11.2023 07:00
Tilaajille