Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Luonnonilmiöt

Revontulten todennäköisyys kohoaa jälleen loppuviikosta, auringon aktiivisuus lähestyy 11-vuotisen syklin huippuaan
Tilaajille

Re­von­tul­ten to­den­nä­köi­syys kohoaa jälleen lop­pu­vii­kos­ta, au­rin­gon ak­tii­vi­suus lä­hes­tyy 11-vuo­ti­sen syklin huip­puaan

25.01.2024 15:51
Tammikuun sateenkaari hämmästytti Tervolassa:  "Saman vuorokauden aikana taivaalla näkyy sekä revontulet että sateenkaari"

Tam­mi­kuun sa­teen­kaa­ri häm­mäs­tyt­ti Ter­vo­las­sa:  "Saman vuo­ro­kau­den aikana tai­vaal­la näkyy sekä re­von­tu­let että sa­teen­kaa­ri"

19.01.2024 11:17
Tilaajille
Enontekiön ennätyspakkaset hyydyttävät turistien vuokra-autot ja peruvat safareita – Autoilijan pitää varautua siihen, ettei pääsekään perille

Enon­te­kiön en­nä­tys­pak­ka­set hyy­dyt­tä­vät tu­ris­tien vuok­ra-au­tot ja peruvat sa­fa­rei­ta – Au­toi­li­jan pitää va­rau­tua siihen, ettei pää­se­kään perille

05.01.2024 17:07
Tilaajille
Lisääkö ilmastonmuutos hyytävän kylmiä pakkasjaksoja, professori Harri Kokkola?

Lisääkö il­mas­ton­muu­tos hyy­tä­vän kylmiä pak­kas­jak­so­ja, pro­fes­so­ri Harri Kok­ko­la?

03.01.2024 11:19
Tilaajille
Helmiäispilvien aikaa kestää ainakin vuoden loppuun – Napapyörteen kylmä ilma edesauttaa värikkäiden pilvien muodostumista

Hel­miäis­pil­vien aikaa kestää ainakin vuoden loppuun – ­Na­pa­pyör­teen kylmä ilma ede­saut­taa vä­rik­käi­den pilvien muo­dos­tu­mis­ta

22.12.2023 07:00
Mitä eroa on erilaisilla hämärillä? Kohta alkaa kaamos, joka kestää Suomen pohjoisimmassa pisteessä 51 vuorokautta

Mitä eroa on eri­lai­sil­la hä­mä­ril­lä? Kohta alkaa kaamos, joka kestää Suomen poh­joi­sim­mas­sa pis­tees­sä 51 vuo­ro­kaut­ta

09.12.2023 07:00
Tilaajille
Hevosenpääsumusta saatiin ennätyksellisen tarkkoja ja laajoja kuvia – "Meillä ei ole ollut aiemmin tällaista näkymää maailmankaikkeuteen"

He­vo­sen­pää­su­mus­ta saatiin en­nä­tyk­sel­li­sen tark­ko­ja ja laajoja kuvia – "Meillä ei ole ollut aiemmin täl­lais­ta näkymää maail­man­kaik­keu­teen"

02.12.2023 07:00
Tilaajille
Talven pakkasennätys meni rikki Lapissa, kun Savukoskella mitattiin maanantaina −34,5 astetta – Paukkupakkasia saattaa tulla lisää

Talven pak­ka­sen­nä­tys meni rikki La­pis­sa, kun Sa­vu­kos­kel­la mi­tat­tiin maa­nan­tai­na −34,5 astetta – Pauk­ku­pak­ka­sia saattaa tulla lisää

29.11.2023 15:48
Tilaajille
Syyskuu oli Lapissa niin sateinen, että vastaavaa koetaan vain muutaman kerran vuosisadassa – Retkeilyreittien kannalta märkyys on huono asia, ja Kevon kanjonissa kahlaamoiden sulkeminen tarkoittaisi koko reitin sulkemista

Syyskuu oli Lapissa niin sa­tei­nen, että vas­taa­vaa koetaan vain muu­ta­man kerran vuo­si­sa­das­sa – Ret­kei­ly­reit­tien kan­nal­ta märkyys on huono asia, ja Kevon kan­jo­nis­sa kah­laa­moi­den sul­ke­mi­nen tar­koit­tai­si koko reitin sul­ke­mis­ta

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Sattumalta taivaalle ilmestyneet revontulet veivät Tarja Kouvon Keski-Suomesta Karigasniemelle – Taivas on taas täyttynyt upeista valoilmiöistä

Sat­tu­mal­ta tai­vaal­le il­mes­ty­neet re­von­tu­let veivät Tarja Kouvon Kes­ki-Suo­mes­ta Ka­ri­gas­nie­mel­le – Taivas on taas täyt­ty­nyt upeista va­loil­miöis­tä

23.09.2023 07:00
Tilaajille
Kesä oli Lapissa tavallista lämpimämpi – Utsjoella ja Inarissa eniten hellepäiviä elokuussa

Kesä oli Lapissa ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­pi – Uts­joel­la ja Ina­ris­sa eniten hel­le­päi­viä elo­kuus­sa

05.09.2023 16:14
Tilaajille
Epävakaiden alkeishiukkasten avulla voidaan paikantaa sukeltaja tai sukellusvene – Yhdysvaltain laivasto rahoittaa Kilpisjärvellä tehtyjä testejä

Epä­va­kai­den al­keis­hiuk­kas­ten avulla voidaan pai­kan­taa su­kel­ta­ja tai su­kel­lus­ve­ne – Yh­dys­val­tain lai­vas­to ra­hoit­taa Kil­pis­jär­vel­lä tehtyjä testejä

06.05.2023 07:00
Tilaajille
Maailman puhtaimman ilman laatu Sammaltunturilla laski vain välttäväksi – Selvitimme, mistä ilmiö johtuu

Maail­man puh­taim­man ilman laatu Sam­mal­tun­tu­ril­la laski vain vält­tä­väk­si – Sel­vi­tim­me, mistä ilmiö johtuu

18.04.2023 14:30
Tilaajille
Vapaalaskija Jarkko-Juhani Henttonen kertoo, miksi Pohjois-Norjan vuorilla on nyt niin vaarallista – 4 kuoli viime viikon lumivyöryissä

Va­paa­las­ki­ja Jark­ko-Ju­ha­ni Hent­to­nen kertoo, miksi Poh­jois-Nor­jan vuo­ril­la on nyt niin vaa­ral­lis­ta – 4 kuoli viime viikon lu­mi­vyö­ryis­sä

04.04.2023 08:49
Tilaajille
Taivaalla nähtiin harvinaisen kirkas tulipallo vaali-iltana – Lensi 200 kilometriä kymmenessä sekunnissa ja katosi Ruotsiin

Tai­vaal­la nähtiin har­vi­nai­sen kirkas tu­li­pal­lo vaa­li-il­ta­na – Lensi 200 ki­lo­met­riä kym­me­nes­sä se­kun­nis­sa ja katosi Ruot­siin

03.04.2023 13:59
Tilaajille
Kolmen ret­ki­hiih­tä­jän pe­lät­tiin jou­tu­neen lu­mi­vyö­ryyn Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Alkoi laaja pelastusoperaatio, mutta hiihtäjiin saatiinkin yhteys

Kolmen ret­ki­hiih­tä­jän pe­lät­tiin jou­tu­neen lu­mi­vyö­ryyn Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Alkoi laaja pe­las­tu­so­pe­raa­tio, mutta hiih­tä­jiin saa­tiin­kin yhteys

29.03.2023 15:47
Tilaajille
Mikä katkoi puut vaarojen lakialueilla? – "Kun tulee sopiva tuuli, se napsahtaa poikki kuin tulitikku"

Mikä katkoi puut vaa­ro­jen la­kia­lueil­la? – "Kun tulee sopiva tuuli, se nap­sah­taa poikki kuin tu­li­tik­ku"

16.03.2023 07:01
Tilaajille
Ursa: Näyttävä tulipallo valaisi taivasta tiistai-iltana – Havaintoja kertynyt useita kymmeniä

Ursa: Näyt­tä­vä tu­li­pal­lo valaisi tai­vas­ta tiis­tai-il­ta­na – ­Ha­vain­to­ja ker­ty­nyt useita kym­me­niä

01.03.2023 14:15
Ursa: Suomen yli lentänyt tulipallo tuli aurinkokunnan ulkopuolelta – Vasta kolmas kerta, kun tähtienvälinen kappale on havaittu maapallolta

Ursa: Suomen yli len­tä­nyt tu­li­pal­lo tuli au­rin­ko­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta – Vasta kolmas kerta, kun täh­tien­vä­li­nen kappale on ha­vait­tu maa­pal­lol­ta

01.03.2023 14:13
Venus ja Jupiter ovat harvinaisen lähekkäin iltataivaalla ensi viikon torstaina – Taivaalle kannattaa tähyillä jo aiemmin

Venus ja Jupiter ovat har­vi­nai­sen lä­hek­käin il­ta­tai­vaal­la ensi viikon tors­tai­na – Tai­vaal­le kan­nat­taa tä­hyil­lä jo aiemmin

24.02.2023 17:00 1
Jäljet johtavat suoraan aukkoon – Lapin poliisi julkaisi kuvan seikkailusta heikoilla jäillä

Jäljet joh­ta­vat suoraan aukkoon – Lapin poliisi jul­kai­si kuvan seik­kai­lus­ta hei­koil­la jäillä

26.01.2023 11:03
Tilaajille
Katse taivaalle jos sää kirkastuu – ZTF-komeetta havaittavissa jopa paljain silmin

Katse tai­vaal­le jos sää kir­kas­tuu – ZTF-ko­meet­ta ha­vait­ta­vis­sa jopa paljain silmin

23.01.2023 16:00
Tilaajille
Revontulituristit ajoivat Noora Aholan pihaan joka yö, pahimmillaan kylänrantaan kärrättiin väkeä bussilasteittain – Nyt turisteja yritetään torjua kettingillä ja lippusiimalla

Re­von­tu­li­tu­ris­tit ajoivat Noora Aholan pihaan joka yö, pa­him­mil­laan ky­län­ran­taan kär­rät­tiin väkeä bus­si­las­teit­tain – Nyt tu­ris­te­ja yri­te­tään torjua ket­tin­gil­lä ja lip­pu­sii­mal­la

30.12.2022 07:00
Tilaajille
Jari Romppainen kertoo, miltä tuntui kun miljoonien seuraajien tilit alkoivat jakaa hänen revontulikuviaan – Ranualainen opettaja hurahti valokuvaukseen, kun hänen ruskakuvansa löysi yleisön Instagramista

Jari Romp­pai­nen kertoo, miltä tuntui kun mil­joo­nien seu­raa­jien tilit al­koi­vat jakaa hänen re­von­tu­li­ku­viaan – Ra­nua­lai­nen opet­ta­ja hurahti va­lo­ku­vauk­seen, kun hänen rus­ka­ku­van­sa löysi yleisön Ins­tag­ra­mis­ta

26.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Keskiviikko on vuoden lyhin päivä: Talvipäivänseisauksesta valon määrä alkaa taas kasvaa

Kes­ki­viik­ko on vuoden lyhin päivä: Tal­vi­päi­vän­sei­sauk­ses­ta valon määrä alkaa taas kasvaa

21.12.2022 15:57
30 asteen pakkasraja paukkui rikki useassa Lapin kunnassa – Kylmintä Savukoskella, Sodankylässä ja Kittilässä

30 asteen pak­kas­ra­ja paukkui rikki useassa Lapin kun­nas­sa – Kyl­min­tä Sa­vu­kos­kel­la, So­dan­ky­läs­sä ja Kit­ti­läs­sä

12.12.2022 08:31
Tilaajille
Liukulumikenkäilyä, revontulia ja loistava laskupaikka – Pyhätunturilta löytyy kolme helppoa lähiretkikohdetta, joihin ehtii hyvin jopa päivän ollessa lyhimmillään

Liu­ku­lu­mi­ken­käi­lyä, re­von­tu­lia ja lois­ta­va las­ku­paik­ka – Py­hä­tun­tu­ril­ta löytyy kolme helppoa lä­hi­ret­ki­koh­det­ta, joihin ehtii hyvin jopa päivän ollessa ly­him­mil­lään

24.11.2022 11:05
Tilaajille
Erikoinen sääilmiö Muoniossa: Kirkonkylällä 24 astetta pakkasta, tunturissa 32,5 astetta lämpimämpää – Meteorologi ei muista nähneensä vastaavaa

Eri­koi­nen sääil­miö Muo­nios­sa: Kir­kon­ky­läl­lä 24 astetta pak­kas­ta, tun­tu­ris­sa 32,5 astetta läm­pi­mäm­pää – Me­teo­ro­lo­gi ei muista näh­neen­sä vas­taa­vaa

17.11.2022 12:59
Tilaajille
Maa on vielä musta käytännössä koko Lapissa, mutta erikoista se on vain ihan pohjoisessa – Keskilämpötila on nyt 4–5 astetta normaalia korkeampi

Maa on vielä musta käy­tän­nös­sä koko La­pis­sa, mutta eri­kois­ta se on vain ihan poh­joi­ses­sa – ­Kes­ki­läm­pö­ti­la on nyt 4–5 astetta nor­maa­lia kor­keam­pi

08.11.2022 08:12
Tilaajille
Anja Deiampietro järjestää virtuaalisia revontuliretkiä Lappiin omasta kodastaan käsin – Asiakkaat etäretkille löytyvät Airbnb:n kautta

Anja Deiam­piet­ro jär­jes­tää vir­tuaa­li­sia re­von­tu­li­ret­kiä Lappiin omasta ko­das­taan käsin – Asiak­kaat etä­ret­kil­le löy­ty­vät Airbnb:n kautta

04.11.2022 10:08
Tilaajille