Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Retkeily
Kuukausi
Testasimme metsäradan Rovaniemellä – Luonnon muovaamia luistelupaikkoja kannattaa etsiä tällaisista metsistä

Tes­ta­sim­me met­sä­ra­dan Ro­va­nie­mel­lä – Luonnon muo­vaa­mia luis­te­lu­paik­ko­ja kan­nat­taa etsiä täl­lai­sis­ta met­sis­tä

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Miksi kakkahätä yllättää aina kesken juoksun? Ilmiö on monelle tuttu, mutta lääkärin mukaan suolistoaankin voi treenata

Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken juok­sun? Ilmiö on monelle tuttu, mutta lää­kä­rin mukaan suo­lis­toaan­kin voi tree­na­ta

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Liminganlahden luon­to­kes­kus avaa ovensa talvitauon jälkeen

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus avaa ovensa tal­vi­tauon jälkeen

16.02.2024 11:48
Polkujuoksijat kisaavat Syötteellä tulevina kesinä – Uudessa NUTS-tapahtumassa pisin taival on 38 kilometriä

Pol­ku­juok­si­jat ki­saa­vat Syöt­teel­lä tu­le­vi­na kesinä – Uudessa NUTS-ta­pah­tu­mas­sa pisin taival on 38 ki­lo­met­riä

14.02.2024 12:37
Tilaajille
Michelle Suni turhautui olemaan muiden armoilla ja opiskeli tunturioppaaksi – Hyvä kouluttaja saa asiakkaan rentoutumaan vaikka kallion kielekkeellä

Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si – Hyvä kou­lut­ta­ja saa asiak­kaan ren­tou­tu­maan vaikka kallion kie­lek­keel­lä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Rovaniemeläiskoulun oppilaat retkeilevät ja pyytävät madetta – Yön yli reissut trangiapitsoineen ovat mukavinta koulunkäyntiä

Ro­va­nie­me­läis­kou­lun op­pi­laat ret­kei­le­vät ja pyy­tä­vät madetta – Yön yli reissut tran­gia­pit­soi­neen ovat mu­ka­vin­ta kou­lun­käyn­tiä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Hossan Värikallion mysteerit kiinnostavat maailmalla – Pekka Honkakoski esittelee lyhytelokuvassaan rohkean väitteen kalliomaalausten tekijöistä

Hossan Vä­ri­kal­lion mys­tee­rit kiin­nos­ta­vat maail­mal­la – Pekka Hon­ka­kos­ki esit­te­lee ly­hyt­elo­ku­vas­saan rohkean väit­teen kal­lio­maa­laus­ten te­ki­jöis­tä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – Testasimme kalliin ja halvan rinkan

Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – Tes­ta­sim­me kalliin ja halvan rinkan

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Umpihankihiihdon konkari Jouni Laaksonen on ihastunut erityisesti tykkykuusikoihin – Suksivalinta on selvä, vaikka välineet ovat kehittyneet

Um­pi­han­ki­hiih­don konkari Jouni Laak­so­nen on ihas­tu­nut eri­tyi­ses­ti tyk­ky­kuu­si­koi­hin – Suk­si­va­lin­ta on selvä, vaikka vä­li­neet ovat ke­hit­ty­neet

08.02.2024 12:55
Tilaajille
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:15
Tilaajille
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki sinkkuhiihtotapahtuman – Uutta retkikaveria kannattaa kuitenkin testata ennen vaellusta

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man – Uutta ret­ki­ka­ve­ria kan­nat­taa kui­ten­kin testata ennen vael­lus­ta

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Tuuli oli niin kova, että moottorikelkasta irtosi palasia – Pallaksen etsintöihin osallistuneet kertovat, miten tapaus vaikutti vapaaehtoisiin

Tuuli oli niin kova, että moot­to­ri­kel­kas­ta irtosi palasia – Pal­lak­sen et­sin­töi­hin osal­lis­tu­neet ker­to­vat, miten tapaus vai­kut­ti va­paa­eh­toi­siin

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Dong-Hoon Han luki jutun telttailusta hirmupakkasilla, ja nyt korealainen tv-yhtiö kuvaa Oulussa jäätynyttä merta

Dong-Hoon Han luki jutun telt­tai­lus­ta hir­mu­pak­ka­sil­la, ja nyt ko­rea­lai­nen tv-yh­tiö kuvaa Oulussa jää­ty­nyt­tä merta

01.02.2024 15:35
Tilaajille
Kuukautisten aikaan retkeillessä auttaa muutama niksi – Eräoppaat Kaisa Liesmäki ja Ella Provialer kertovat, miten he itse pärjäävät

Kuu­kau­tis­ten aikaan ret­keil­les­sä auttaa muutama niksi – Erä­op­paat Kaisa Lies­mä­ki ja Ella Pro­via­ler ker­to­vat, miten he itse pär­jää­vät

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Soita, koskia ja arvoituksellinen jätinkirkko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luonnossa näkyy alueen hurja menneisyys

Soita, koskia ja ar­voi­tuk­sel­li­nen jä­tin­kirk­ko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luon­nos­sa näkyy alueen hurja men­nei­syys

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat jälleen, viisi suosituinta säilyivät samoina

Kan­sal­lis­puis­to­jen käyn­ti­mää­rät kas­voi­vat jäl­leen, viisi suo­si­tuin­ta säi­lyi­vät samoina

26.01.2024 13:54
Vanhemmat
Aina löytyy jotain laskettavaa – Hiihdonopettaja Heljä Rahikkalan 10 vinkillä pääset alkuun vapaalaskussa

Aina löytyy jotain las­ket­ta­vaa – Hiih­don­opet­ta­ja Heljä Ra­hik­ka­lan 10 vin­kil­lä pääset alkuun va­paa­las­kus­sa

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Miksi retkeilijän hupussa pitää olla karvareunus? Juho Niemelä näyttää, miten pukeutuu 30 asteen pakkasella

Miksi ret­kei­li­jän hupussa pitää olla kar­va­reu­nus? Juho Niemelä näyt­tää, miten pu­keu­tuu 30 asteen pak­ka­sel­la

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Kun ulkona liikkumista kehotettiin välttämään, Juho Niemelä lähti telttaretkelle meren jäälle – Näillä vinkeillä pärjäät kaikkein kovimmillakin pakkasilla

Kun ulkona liik­ku­mis­ta ke­ho­tet­tiin vält­tä­mään, Juho Niemelä lähti telt­ta­ret­kel­le meren jäälle – Näillä vin­keil­lä pärjäät kaik­kein ko­vim­mil­la­kin pak­ka­sil­la

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Oletko valmis tarttumaan retkeily- ja luontohaasteeseen? Poimi tästä hupia ja virikkeitä koko vuodeksi

Oletko valmis tart­tu­maan ret­kei­ly- ja luon­to­haas­tee­seen? Poimi tästä hupia ja vi­rik­kei­tä koko vuo­dek­si

08.01.2024 16:11