Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 5,90 €/kk, tilaa tästä!

Sää

Tammikuun sateenkaari hämmästytti Tervolassa:  "Saman vuorokauden aikana taivaalla näkyy sekä revontulet että sateenkaari"
Tilaajille

Tam­mi­kuun sa­teen­kaa­ri häm­mäs­tyt­ti Ter­vo­las­sa:  "Saman vuo­ro­kau­den aikana tai­vaal­la näkyy sekä re­von­tu­let että sa­teen­kaa­ri"

19.01.2024 11:17
Kun ulkona liikkumista kehotettiin välttämään, Juho Niemelä lähti telttaretkelle meren jäälle – Näillä vinkeillä pärjäät kaikkein kovimmillakin pakkasilla

Kun ulkona liik­ku­mis­ta ke­ho­tet­tiin vält­tä­mään, Juho Niemelä lähti telt­ta­ret­kel­le meren jäälle – Näillä vin­keil­lä pärjäät kaik­kein ko­vim­mil­la­kin pak­ka­sil­la

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Enontekiön ennätyspakkaset hyydyttävät turistien vuokra-autot ja peruvat safareita – Autoilijan pitää varautua siihen, ettei pääsekään perille

Enon­te­kiön en­nä­tys­pak­ka­set hyy­dyt­tä­vät tu­ris­tien vuok­ra-au­tot ja peruvat sa­fa­rei­ta – Au­toi­li­jan pitää va­rau­tua siihen, ettei pää­se­kään perille

05.01.2024 17:07
Tilaajille
Perämeri jäätyi kauttaaltaan lähes kuukautta tavallista aikaisemmin – 2000-luvulla vastaavaa on nähty vain kahdesti

Pe­rä­me­ri jäätyi kaut­taal­taan lähes kuu­kaut­ta ta­val­lis­ta ai­kai­sem­min – 2000-lu­vul­la vas­taa­vaa on nähty vain kah­des­ti

04.01.2024 11:04
Lumivyöryyn jäänyttä lasta etsitään Pallastunturilla ankarassa säässä: pakkasta on jopa 24 astetta, tuuli lisää kylmyyttä

Lu­mi­vyö­ryyn jää­nyt­tä lasta et­si­tään Pal­las­tun­tu­ril­la an­ka­ras­sa säässä: pak­kas­ta on jopa 24 as­tet­ta, tuuli lisää kyl­myyt­tä

03.01.2024 23:45
Tilaajille
Punatulkku ja urpiainenkin menevät kovilla pakkasilla kieppiin – Asiantuntijan mukaan ne pärjäävät paukkupakkasissa kunhan ruokaa riittää

Pu­na­tulk­ku ja ur­piai­nen­kin menevät kovilla pak­ka­sil­la kiep­piin – A­sian­tun­ti­jan mukaan ne pär­jää­vät pauk­ku­pak­ka­sis­sa kunhan ruokaa riittää

03.01.2024 11:31
Tilaajille
Lisääkö ilmastonmuutos hyytävän kylmiä pakkasjaksoja, professori Harri Kokkola?

Lisääkö il­mas­ton­muu­tos hyy­tä­vän kylmiä pak­kas­jak­so­ja, pro­fes­so­ri Harri Kok­ko­la?

03.01.2024 11:19
Tilaajille
Älä lähde iglulla liikenteeseen ja muista kunnon turvaväli – Poimi tästä vinkit talviautoiluun

Älä lähde iglulla lii­ken­tee­seen ja muista kunnon tur­va­vä­li – Poimi tästä vinkit tal­viau­toi­luun

22.12.2023 07:00
Tilaajille
Talven pakkasennätys meni rikki Lapissa, kun Savukoskella mitattiin maanantaina −34,5 astetta – Paukkupakkasia saattaa tulla lisää

Talven pak­ka­sen­nä­tys meni rikki La­pis­sa, kun Sa­vu­kos­kel­la mi­tat­tiin maa­nan­tai­na −34,5 astetta – Pauk­ku­pak­ka­sia saattaa tulla lisää

29.11.2023 15:48
Tilaajille
Syyskuu oli Lapissa niin sateinen, että vastaavaa koetaan vain muutaman kerran vuosisadassa – Retkeilyreittien kannalta märkyys on huono asia, ja Kevon kanjonissa kahlaamoiden sulkeminen tarkoittaisi koko reitin sulkemista

Syyskuu oli Lapissa niin sa­tei­nen, että vas­taa­vaa koetaan vain muu­ta­man kerran vuo­si­sa­das­sa – Ret­kei­ly­reit­tien kan­nal­ta märkyys on huono asia, ja Kevon kan­jo­nis­sa kah­laa­moi­den sul­ke­mi­nen tar­koit­tai­si koko reitin sul­ke­mis­ta

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Kesä oli Lapissa tavallista lämpimämpi – Utsjoella ja Inarissa eniten hellepäiviä elokuussa

Kesä oli Lapissa ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­pi – Uts­joel­la ja Ina­ris­sa eniten hel­le­päi­viä elo­kuus­sa

05.09.2023 16:14
Tilaajille
Suunnitteletko Lapin-matkaa? Pohjois-Lapissa ollaan jo termisen syksyn kynnyksellä, ja paikallisia yöpakkasiakin voi esiintyä

Suun­nit­te­let­ko La­pin-mat­kaa? Poh­jois-La­pis­sa ollaan jo ter­mi­sen syksyn kyn­nyk­sel­lä, ja pai­kal­li­sia yö­pak­ka­sia­kin voi esiin­tyä

21.08.2023 14:54
Tilaajille
Utsjoen Kevo oli heinäkuussa koko Suomen helteisin paikka – Savukoskella mitattiin heinäkuussa pakkasta

Utsjoen Kevo oli hei­nä­kuus­sa koko Suomen hel­tei­sin paikka – Sa­vu­kos­kel­la mi­tat­tiin hei­nä­kuus­sa pak­kas­ta

01.08.2023 15:03
Tilaajille
Kylmäluoman uudet retkeilyreitit esittelevät hurjan rajuilman jäljet – Tältä Paula-myrskyn kaksi vuotta sitten riepottelema metsä näyttää nyt

Kyl­mä­luo­man uudet ret­kei­ly­rei­tit esit­te­le­vät hurjan ra­juil­man jäljet – Tältä Pau­la-myrs­kyn kaksi vuotta sitten rie­pot­te­le­ma metsä näyttää nyt

08.07.2023 07:00
Tilaajille
Maailman puhtaimman ilman laatu Sammaltunturilla laski vain välttäväksi – Selvitimme, mistä ilmiö johtuu

Maail­man puh­taim­man ilman laatu Sam­mal­tun­tu­ril­la laski vain vält­tä­väk­si – Sel­vi­tim­me, mistä ilmiö johtuu

18.04.2023 14:30
Tilaajille
30 asteen pakkasraja paukkui rikki useassa Lapin kunnassa – Kylmintä Savukoskella, Sodankylässä ja Kittilässä

30 asteen pak­kas­ra­ja paukkui rikki useassa Lapin kun­nas­sa – Kyl­min­tä Sa­vu­kos­kel­la, So­dan­ky­läs­sä ja Kit­ti­läs­sä

12.12.2022 08:31
Tilaajille
Erikoinen sääilmiö Muoniossa: Kirkonkylällä 24 astetta pakkasta, tunturissa 32,5 astetta lämpimämpää – Meteorologi ei muista nähneensä vastaavaa

Eri­koi­nen sääil­miö Muo­nios­sa: Kir­kon­ky­läl­lä 24 astetta pak­kas­ta, tun­tu­ris­sa 32,5 astetta läm­pi­mäm­pää – Me­teo­ro­lo­gi ei muista näh­neen­sä vas­taa­vaa

17.11.2022 12:59
Tilaajille
Maa on vielä musta käytännössä koko Lapissa, mutta erikoista se on vain ihan pohjoisessa – Keskilämpötila on nyt 4–5 astetta normaalia korkeampi

Maa on vielä musta käy­tän­nös­sä koko La­pis­sa, mutta eri­kois­ta se on vain ihan poh­joi­ses­sa – ­Kes­ki­läm­pö­ti­la on nyt 4–5 astetta nor­maa­lia kor­keam­pi

08.11.2022 08:12
Tilaajille
Ensilumi satoi Puolangalla – Myös Koillismaalla satoi hajanaisesti lunta, mutta virallinen mittaus näytti nollaa

En­si­lu­mi satoi Puo­lan­gal­la – Myös Koil­lis­maal­la satoi ha­ja­nai­ses­ti lunta, mutta vi­ral­li­nen mittaus näytti nollaa

30.09.2022 10:58
Tilaajille
Muuttolintuja näkee jo Oulun korkeudella, vaikka lunta on vielä runsaasti – "Muutama päivä ilman ruokaa ei vielä tuota mitään ongelmaa"

Muut­to­lin­tu­ja näkee jo Oulun kor­keu­del­la, vaikka lunta on vielä run­saas­ti – "Muu­ta­ma päivä ilman ruokaa ei vielä tuota mitään on­gel­maa"

14.04.2022 08:51
Tilaajille
Pakkaslukema on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vaikuttavat siihen, miten kylmältä ilma tuntuu – Kylmyystutkija kertoo, miten kylmää oppii sietämään

Pak­kas­lu­ke­ma on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vai­kut­ta­vat siihen, miten kyl­mäl­tä ilma tuntuu – Kyl­myys­tut­ki­ja kertoo, miten kylmää oppii sie­tä­mään

01.04.2022 07:00
Tilaajille
Perjantaina Suomeen kulkeutuva Saharan hiekkapöly saattaa värjätä auringonnousut ja -laskut komean värisiksi Pohjois-Suomessa

Per­jan­tai­na Suomeen kul­keu­tu­va Saharan hiek­ka­pö­ly saattaa värjätä au­rin­gon­nou­sut ja -laskut komean vä­ri­sik­si Poh­jois-Suo­mes­sa

18.03.2022 11:14
Tilaajille
Kilpisjärvellä 96 senttiä lunta – Lapin lumitilanne on tällä hetkellä tavallinen: "Ei vielä kuuluisikaan olla metriä lunta tähän aikaan vuodesta"

Kil­pis­jär­vel­lä 96 senttiä lunta – Lapin lu­mi­ti­lan­ne on tällä het­kel­lä ta­val­li­nen: "Ei vielä kuu­lui­si­kaan olla metriä lunta tähän aikaan vuo­des­ta"

09.02.2022 08:32
Tilaajille
Nainen eksyi lumituiskuun Saariselällä kevyissä varusteissa – Löydettiin makaamassa sikiöasennossa lumikiepissä

Nainen eksyi lu­mi­tuis­kuun Saa­ri­se­läl­lä ke­vyis­sä va­rus­teis­sa – Löy­det­tiin ma­kaa­mas­sa si­kiöa­sen­nos­sa lu­mi­kie­pis­sä

07.02.2022 08:52
Tuuli puhalsi Pyhätunturilla lähes hirmumyrskyn lukemissa, puuskissa jopa 39 metriä sekunnissa – Myrskytuulet ovat Lapin korkeilla tuntureilla melko tavallisia

Tuuli puhalsi Py­hä­tun­tu­ril­la lähes hir­mu­myrs­kyn lu­ke­mis­sa, puus­kis­sa jopa 39 metriä se­kun­nis­sa – Myrs­ky­tuu­let ovat Lapin kor­keil­la tun­tu­reil­la melko ta­val­li­sia

17.01.2022 16:35
Tilaajille
Tykkylumi kaatoi ja katkoi puita Rokuan kansallispuistossa – Maassa makaavat rungot jätetään maastoon

Tyk­ky­lu­mi kaatoi ja katkoi puita Rokuan kan­sal­lis­puis­tos­sa – Maassa ma­kaa­vat rungot jä­te­tään maas­toon

14.01.2022 13:04
Tilaajille
Tähdenlentoparvi, helmiäispilviä, keinovalopilareita – Pohjois-Suomen yötaivaalla voi nähdä monenlaisia luonnonilmiöitä vuodenvaihteen tienoilla

Täh­den­len­to­par­vi, hel­miäis­pil­viä, kei­no­va­lo­pi­la­rei­ta – Poh­jois-Suo­men yö­tai­vaal­la voi nähdä mo­nen­lai­sia luon­no­nil­miöi­tä vuo­den­vaih­teen tie­noil­la

29.12.2021 14:00
Tilaajille
Tässä kaupungissa asuvat talvipyöräilyn todelliset asiantuntijat – Neljä oululaista kertoo, millaisilla varusteilla pyöräillään säässä kuin säässä

Tässä kau­pun­gis­sa asuvat tal­vi­pyö­räi­lyn to­del­li­set asian­tun­ti­jat – Neljä ou­lu­lais­ta kertoo, mil­lai­sil­la va­rus­teil­la pyö­räil­lään säässä kuin säässä

21.12.2021 14:41 3
Tilaajille
Mikä on polaaripyörre, joka tuo Suomeen kovia pakkasia aina muutaman vuoden välein?

Mikä on po­laa­ri­pyör­re, joka tuo Suomeen kovia pak­ka­sia aina muu­ta­man vuoden välein?

07.01.2021 09:26
Tilaajille
Pohjoinen luonto kestää pikku pakkasjakson vaikka se olisi pitkäkin – Toista oli 1970- ja 1980-luvuilla, kun mittari lähenteli -40:tä viikkokausia

Poh­joi­nen luonto kestää pikku pak­kas­jak­son vaikka se olisi pit­kä­kin – Toista oli 1970- ja 1980-lu­vuil­la, kun mittari lä­hen­te­li -40:tä viik­ko­kau­sia

05.01.2021 09:24
Tilaajille