Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Tunturi-Lappi

Tälle sivulle on koottu Pohjoisen Polkujen Tunturi-Lappia käsittelevät jutut. Alueelta löytyvät Ylläs, Pallas, Levi, Olos ja Hetta, sekä Kilpisjärvi, Käsivarsi ja Käsivarren erämaat.
Porot saivat taas luvan laiduntaa Mallan luonnonpuistossa – Eläimet näyttävät lyhyessä ajassa muuttaneen suojelualueen kasvistoa
Tilaajille

Porot saivat taas luvan lai­dun­taa Mallan luon­non­puis­tos­sa – Eläimet näyt­tä­vät ly­hyes­sä ajassa muut­ta­neen suo­je­lu­alueen kas­vis­toa

20.01.2024 07:00
Ruotsin pohjoisin asukas huoltaa retkeilijöiden tupaa kylässä, joka on vain riippusillan päässä Suomesta – Kävimme Keinovuopiossa talven kylmimpänä päivänä

Ruotsin poh­joi­sin asukas huoltaa ret­kei­li­jöi­den tupaa ky­läs­sä, joka on vain riip­pu­sil­lan päässä Suo­mes­ta – Kävimme Kei­no­vuo­pios­sa talven kyl­mim­pä­nä päivänä

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Norjan prinsessa meni armeijaan 50 kilometrin päässä Kilpisjärveltä

Norjan prin­ses­sa meni ar­mei­jaan 50 ki­lo­met­rin päässä Kil­pis­jär­vel­tä

12.01.2024 13:08
Tilaajille
Näillä vuoristo-opas Jussi Muittarin vinkeillä retkeily tuntureissa hoituu turvallisesti – Lumivyöryä yleisempi vaara on kylmässä tapahtuva loukkaantuminen

Näillä vuo­ris­to-opas Jussi Muit­ta­rin vin­keil­lä ret­kei­ly tun­tu­reis­sa hoituu tur­val­li­ses­ti – Lu­mi­vyö­ryä ylei­sem­pi vaara on kyl­mäs­sä ta­pah­tu­va louk­kaan­tu­mi­nen

06.01.2024 07:00
Tilaajille
Enontekiön ennätyspakkaset hyydyttävät turistien vuokra-autot ja peruvat safareita – Autoilijan pitää varautua siihen, ettei pääsekään perille

Enon­te­kiön en­nä­tys­pak­ka­set hyy­dyt­tä­vät tu­ris­tien vuok­ra-au­tot ja peruvat sa­fa­rei­ta – Au­toi­li­jan pitää va­rau­tua siihen, ettei pää­se­kään perille

05.01.2024 17:07
Tilaajille
Lumesta pilkottaneet ahkiot paljastivat Pallaksella lumivyöryssä kuolleiden sijainnit – "Naisen löytäminen aikaisin oli sattumaa"

Lumesta pil­kot­ta­neet ahkiot pal­jas­ti­vat Pal­lak­sel­la lu­mi­vyö­rys­sä kuol­lei­den si­jain­nit – "Naisen löy­tä­mi­nen ai­kai­sin oli sat­tu­maa"

05.01.2024 10:16
Tilaajille
Pallaksella kadonnut poika on löytynyt kuolleena

Pal­lak­sel­la ka­don­nut poika on löy­ty­nyt kuol­lee­na

04.01.2024 16:03
Tilaajille
Toivo lapsen löytymisestä elossa hiipuu Pallaksella – Näin tapahtumat etenivät onnettomuuspäivänä

Toivo lapsen löy­ty­mi­ses­tä elossa hiipuu Pal­lak­sel­la – Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät on­net­to­muus­päi­vä­nä

04.01.2024 11:01
Tilaajille
Lapsen etsintä jatkuu Pallaksella – Poliisi pyytää välttämään liikkumista Pyhäkurun alueella lumivyöryvaaran vuoksi

Lapsen etsintä jatkuu Pal­lak­sel­la – Poliisi pyytää vält­tä­mään liik­ku­mis­ta Py­hä­ku­run alueel­la lu­mi­vyö­ry­vaa­ran vuoksi

04.01.2024 10:39
Tilaajille
Runsasluminen, kylmä ja tuulinen talvi on otollinen lumivyöryille – Vyöry ei ole silti tunturissa liikkujan suurin huoli

Run­sas­lu­mi­nen, kylmä ja tuu­li­nen talvi on otol­li­nen lu­mi­vyö­ryil­le – Vyöry ei ole silti tun­tu­ris­sa liik­ku­jan suurin huoli

03.01.2024 13:27
Tilaajille
Lumivyöryyn jäänyttä lasta etsitään Pallastunturilla ankarassa säässä: pakkasta on jopa 24 astetta, tuuli lisää kylmyyttä

Lu­mi­vyö­ryyn jää­nyt­tä lasta et­si­tään Pal­las­tun­tu­ril­la an­ka­ras­sa säässä: pak­kas­ta on jopa 24 as­tet­ta, tuuli lisää kyl­myyt­tä

03.01.2024 23:45
Tilaajille
Lumivyöryyn joutuneen lapsen etsinnät lopetettu Pallaksella – "Etsinnät jatkuvat huomenna ja niitä jatketaan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy"

Lu­mi­vyö­ryyn jou­tu­neen lapsen et­sin­nät lo­pe­tet­tu Pal­lak­sel­la – "Et­sin­nät jat­ku­vat huo­men­na ja niitä jat­ke­taan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy"

03.01.2024 19:45
Tilaajille
Mallan luonnonpuistosta Enontekiöltä löytyi Suomelle kaksi uutta sammallajia

Mallan luon­non­puis­tos­ta Enon­te­kiöl­tä löytyi Suo­mel­le kaksi uutta sam­mal­la­jia

16.12.2023 07:00
Tilaajille
Harvinaisia perhosia havaittiin viime kesänä Pallas-Yllästunturilla ja Lemmenjoella vuosikymmenien tauon jälkeen

Har­vi­nai­sia per­ho­sia ha­vait­tiin viime kesänä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ril­la ja Lem­men­joel­la vuo­si­kym­me­nien tauon jälkeen

28.11.2023 13:42
Tilaajille
Kaksi ihmistä lumivyöryssä Pallaksella – "Onneksi kävi onni onnettomuudessa"

Kaksi ihmistä lu­mi­vyö­rys­sä Pal­lak­sel­la – "On­nek­si kävi onni on­net­to­muu­des­sa"

27.11.2023 15:04
Tilaajille
Amelia ja Brett Irwin tulivat Lappiin revontulien perässä ja vaihtoivat asuntovaunuelämän Kilpisjärveen – Nyt he rakentavat Saanan kupeen hulppeaa taloa, josta on tullut nähtävyys

Amelia ja Brett Irwin tulivat Lappiin re­von­tu­lien perässä ja vaih­toi­vat asun­to­vau­nu­elä­män Kil­pis­jär­veen – Nyt he ra­ken­ta­vat Saanan kupeen hulp­peaa taloa, josta on tullut näh­tä­vyys

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Vastajäätynyt Kilpisjärvi on sykähdyttävän upea – Seikkailimme jäisessä satumaassa juuri ennen kaamosta

Vas­ta­jää­ty­nyt Kil­pis­jär­vi on sy­käh­dyt­tä­vän upea – Seik­kai­lim­me jäi­ses­sä sa­tu­maas­sa juuri ennen kaa­mos­ta

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Ovatko Kilpisjärvelle matkustavat turistit sokeita Käsivarren luonnolle? Some ohjaa meitä katsomaan sitä mitä muutkin katsovat, sanoo tutkija

Ovatko Kil­pis­jär­vel­le mat­kus­ta­vat tu­ris­tit sokeita Kä­si­var­ren luon­nol­le? Some ohjaa meitä kat­so­maan sitä mitä muutkin kat­so­vat, sanoo tutkija

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Jäät moukuvat, naukuvat ja ujeltavat laajetessaan, mutta mistä äänet johtuvat? Kuuntele jäiden laulua Muonion Särkijärveltä

Jäät mou­ku­vat, nau­ku­vat ja ujel­ta­vat laa­je­tes­saan, mutta mistä äänet joh­tu­vat? Kuun­te­le jäiden laulua Muonion Sär­ki­jär­vel­tä

04.11.2023 07:00 1
Tilaajille
Enontekiön Ullatievan suojelualue kasvaa – Suurelta osin kauppojen takana on yksi nimettömänä pysyvä yksityinen lahjoittaja

Enon­te­kiön Ul­la­tie­van suo­je­lu­alue kasvaa – Suu­rel­ta osin kaup­po­jen takana on yksi ni­met­tö­mä­nä pysyvä yk­si­tyi­nen lah­joit­ta­ja

25.10.2023 07:00
Tilaajille
Lentokoneen moottori hajosi ja pilvet olivat tiellä – Maastotietokannan päivittäminen oli tällä kaudella vastatuulessa

Len­to­ko­neen moot­to­ri hajosi ja pilvet olivat tiellä – Maas­to­tie­to­kan­nan päi­vit­tä­mi­nen oli tällä kau­del­la vas­ta­tuu­les­sa

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suosituimmilla reiteillä jopa yli puolet kävijöistä ajaa maastopyörällä – Kävelijät ja pyöräilijät ovat mahtuneet samoille polulle, toistaiseksi

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä jopa yli puolet kä­vi­jöis­tä ajaa maas­to­pyö­räl­lä – Kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät ovat mah­tu­neet sa­moil­le po­lul­le, tois­tai­sek­si

30.09.2023 07:00 2
Tilaajille
2 000 kilometriä viikossa, maali Kilpisjärvellä: "Välillä on pohdittava, että mitä pystyy ajon aikana syömään kohmeisilla käsillä"

2 000 ki­lo­met­riä vii­kos­sa, maali Kil­pis­jär­vel­lä: "Vä­lil­lä on poh­dit­ta­va, että mitä pystyy ajon aikana syömään koh­mei­sil­la kä­sil­lä"

25.09.2023 10:15
Tilaajille
Naalinpentuja löytyi lisää – Riistakamera paljasti kaksi onnistunutta pesintää lisää

Naa­lin­pen­tu­ja löytyi lisää – ­Riis­ta­ka­me­ra pal­jas­ti kaksi on­nis­tu­nut­ta pe­sin­tää lisää

23.09.2023 07:00
Tilaajille
Hetta–Pallas-reitin varrella sijaitseva Hannukurun sauna suljettiin toistaiseksi – syynä paikallinen loisepidemia

Het­ta–­Pal­las-rei­tin var­rel­la si­jait­se­va Han­nu­ku­run sauna sul­jet­tiin tois­tai­sek­si – syynä pai­kal­li­nen lois­epi­de­mia

05.09.2023 16:09
Tilaajille
Tommi Lahtonen ja Antti Eronen huiputtivat kaikki 32 Suomen yli tuhatmetristä tunturia yhdellä hurjalla vaelluksella, joka ei missään nimessä sovi kaikille

Tommi Lah­to­nen ja Antti Eronen hui­put­ti­vat kaikki 32 Suomen yli tu­hat­met­ris­tä tun­tu­ria yhdellä hur­jal­la vael­luk­sel­la, joka ei missään nimessä sovi kai­kil­le

02.09.2023 07:00 1
Tilaajille
Jopa yön yli vaellus onnistuu tämän veikeän retkikaverin kanssa – Tältä tuntuu islanninhevosen ikioma askellaji töltti

Jopa yön yli vaellus on­nis­tuu tämän veikeän ret­ki­ka­ve­rin kanssa – Tältä tuntuu is­lan­nin­he­vo­sen ikioma as­kel­la­ji töltti

26.08.2023 07:00
Tilaajille
Tea Tuohioja hakee postilaatikkomatkaa pitempiä reittejä, Maiju Laurila aikoo yön yli kajakkiretkelle – Pyörätuolilla liikkuva retkeilijä näkee vaivaa päästäkseen luontoon, eikä silti aina pääse

Tea Tuo­hi­oja hakee pos­ti­laa­tik­ko­mat­kaa pi­tem­piä reit­te­jä, Maiju Laurila aikoo yön yli ka­jak­ki­ret­kel­le – Pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­va ret­kei­li­jä näkee vaivaa pääs­täk­seen luon­toon, eikä silti aina pääse

12.08.2023 07:00
Tilaajille
Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee Haltille yli 100-vuotiailla välineillä

Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee Hal­til­le yli 100-vuo­tiail­la vä­li­neil­lä

05.08.2023 07:00
Tilaajille
Mitä tapahtuu, kun ensikertalainen taivaltaa Hetta–Pallaksen päästä päähän? Kuuntele Anna Kurttilan kuusiosainen podcast

Mitä ta­pah­tuu, kun en­si­ker­ta­lai­nen tai­val­taa Het­ta–­Pal­lak­sen päästä päähän? Kuun­te­le Anna Kurt­ti­lan kuu­si­osai­nen podcast

31.07.2023 10:23