Polkujuoksu: Nuts Köyk­ky­ri on pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä

Kätketyt helmet: Li­to­kai­ra on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

Erätaidot: Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan siitä, miten luon­nos­sa ollaan

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Muut retkikohteet

Pohjoisen Polkujen muita retkikohteita kuin kansallispuistoja käsittelevä sivu. Täällä voi olla muita retkeilyalueita tai -paikkoja, mutta myös yksittäisiä luontokohteita, kuten luolia ja vesiputouksia.
Saako metsässä huutaa tai milloin viimeisenä saapunut pääsee sisään autiotupaan? Selvitimme vastaukset 15 kiperään retkipulmaan
Tilaajille

Saako met­säs­sä huutaa tai milloin vii­mei­se­nä saa­pu­nut pääsee sisään au­tio­tu­paan? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan

02.12.2023 07:00
Kuntivaaran ulkoilureitin torppaus ei kelpaa Kuusamolle – "Olisi paras, että olisi yksi merkitty reitti, jota karhutkin väistävät"

Kun­ti­vaa­ran ul­koi­lu­rei­tin torp­paus ei kelpaa Kuu­sa­mol­le – "Olisi paras, että olisi yksi mer­kit­ty reitti, jota kar­hut­kin väis­tä­vät"

29.11.2023 11:11
Tilaajille
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka on tuntematon erämaa aivan Lapin eteläreunalla

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Sytykepussi kulkee aina Mira Pyyn retkillä mukana, vaikka mitään sytytettävää ei ole koko saarella – kolme retkeilijää kertoo rakkaimman varusteensa tarinan

Sy­ty­ke­pus­si kulkee aina Mira Pyyn ret­kil­lä mukana, vaikka mitään sy­ty­tet­tä­vää ei ole koko saa­rel­la – kolme ret­kei­li­jää kertoo rak­kaim­man va­rus­teen­sa tarinan

25.11.2023 16:23
Tilaajille
Kun päiväretkistä siirtyy vaelluksiin, ensimmäisenä kannattaa luopua suorittamisesta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaativaa kohdetta, joista on hyvä aloittaa

Kun päi­vä­ret­kis­tä siirtyy vael­luk­siin, en­sim­mäi­se­nä kan­nat­taa luopua suo­rit­ta­mi­ses­ta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaa­ti­vaa koh­det­ta, joista on hyvä aloit­taa

18.11.2023 07:00
Tilaajille
HS: Metsähallitus lakkauttamassa jopa kolmanneksen retkeilijöiden taukopaikoista, syynä hallituksen säästöt

HS: Met­sä­hal­li­tus lak­kaut­ta­mas­sa jopa kol­man­nek­sen ret­kei­li­jöi­den tau­ko­pai­kois­ta, syynä hal­li­tuk­sen säästöt

17.11.2023 10:19
Metsähallitus myy saarimökkinsä Kuusamossa ja Kalajoella millä hinnalla hyvänsä, mutta ostajan pitää purkaa ja kuskata käyttökelpoiset rakennukset pois

Met­sä­hal­li­tus myy saa­ri­mök­kin­sä Kuu­sa­mos­sa ja Ka­la­joel­la millä hin­nal­la hy­vän­sä, mutta ostajan pitää purkaa ja kuskata käyt­tö­kel­poi­set ra­ken­nuk­set pois

17.11.2023 08:18
Tilaajille
Syötteen luontokeskus avautuu taas joulukuussa

Syöt­teen luon­to­kes­kus avautuu taas jou­lu­kuus­sa

16.11.2023 13:36
Tilaajille
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Näissä 21 saunassa voit kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Näissä 21 sau­nas­sa voit kylpeä ilman va­raus­ta

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Vastajäätynyt Kilpisjärvi on sykähdyttävän upea – Seikkailimme jäisessä satumaassa juuri ennen kaamosta

Vas­ta­jää­ty­nyt Kil­pis­jär­vi on sy­käh­dyt­tä­vän upea – Seik­kai­lim­me jäi­ses­sä sa­tu­maas­sa juuri ennen kaa­mos­ta

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Lapsuuskaverit Terja ja Teemu Huotari löysivät toisensa 30 vuotta myöhemmin ja menivät naimisiin – Nyt he pyörittävät Pienen Karhunkierroksen kävijöille tuttua leirintäaluetta

Lap­suus­ka­ve­rit Terja ja Teemu Huotari löy­si­vät toi­sen­sa 30 vuotta myö­hem­min ja menivät nai­mi­siin – Nyt he pyö­rit­tä­vät Pienen Kar­hun­kier­rok­sen kä­vi­jöil­le tuttua lei­rin­tä­aluet­ta

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Ovatko Kilpisjärvelle matkustavat turistit sokeita Käsivarren luonnolle? Some ohjaa meitä katsomaan sitä mitä muutkin katsovat, sanoo tutkija

Ovatko Kil­pis­jär­vel­le mat­kus­ta­vat tu­ris­tit sokeita Kä­si­var­ren luon­nol­le? Some ohjaa meitä kat­so­maan sitä mitä muutkin kat­so­vat, sanoo tutkija

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Nuorttijoki on loistava, mutta syrjäinen melontakohde – Jylhiin kanjoneihin pääsee parhaiten packraftilla, koska itärajalta pitää patikoida pois

Nuort­ti­jo­ki on lois­ta­va, mutta syr­jäi­nen me­lon­ta­koh­de – Jylhiin kan­jo­nei­hin pääsee par­hai­ten pack­raf­til­la, koska itä­ra­jal­ta pitää pa­ti­koi­da pois

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Korvatunturille rakennetaan päivätupa rajavyöhykkeelle, jonne kulkemiseen tarvitsee erillisen luvan

Kor­va­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa ra­ja­vyö­hyk­keel­le, jonne kul­ke­mi­seen tar­vit­see eril­li­sen luvan

01.11.2023 11:18
Tilaajille
Pyöriä huoltava Timo Isokääntä varoittaa vääränlaisesta vaihteiden käytöstä – Nämä asiat sähköpyörällä ajavan tulee muistaa

Pyöriä huol­ta­va Timo Iso­kään­tä va­roit­taa vää­rän­lai­ses­ta vaih­tei­den käy­tös­tä – Nämä asiat säh­kö­pyö­räl­lä ajavan tulee muistaa

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Suossasta tulee kadonneita retkeilijöitä etsivä pelastuskoira, ja kohta se on valmis auttamaan eksyneitä

Suos­sas­ta tulee ka­don­nei­ta ret­kei­li­jöi­tä etsivä pe­las­tus­koi­ra, ja kohta se on valmis aut­ta­maan ek­sy­nei­tä

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Mikä tekee Pienestä Karhunkierroksesta niin erityisen? Oulangan suosituin reitti tarjoaa sykähdyttäviä maisemia myös talvella

Mikä tekee Pie­nes­tä Kar­hun­kier­rok­ses­ta niin eri­tyi­sen? Ou­lan­gan suo­si­tuin reitti tarjoaa sy­käh­dyt­tä­viä mai­se­mia myös tal­vel­la

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Miksi pirkanmaalaista metsää kutsutaan Etelä-Suomen Inariksi? Listasimme "köyhän Lappeja", jotka lievittävät kaipuuta pohjoiseen

Miksi pir­kan­maa­lais­ta metsää kut­su­taan Ete­lä-Suo­men Ina­rik­si? Lis­ta­sim­me "köyhän Lap­pe­ja", jotka lie­vit­tä­vät kai­puu­ta poh­joi­seen

28.10.2023 07:00 1
Tilaajille
Kätkävaaran uuden luolareitin kävijäryntäys yllätti, ja se on aiheuttanut myös ongelmia – Kävijöitä on saattanut olla 800 viikonlopussa vielä lokakuussakin

Kät­kä­vaa­ran uuden luo­la­rei­tin kä­vi­jä­ryn­täys yl­lät­ti, ja se on ai­heut­ta­nut myös on­gel­mia – Kä­vi­jöi­tä on saat­ta­nut olla 800 vii­kon­lo­pus­sa vielä lo­ka­kuus­sa­kin

21.10.2023 07:00
Tilaajille
Harrastajat rakentavat itse alamäkipyöräilypuistoa, mutta reittien parantelusta tuli aluksi noottia – Aina auki olevassa puistossa ajaminen on ilmaista kaikille

Har­ras­ta­jat ra­ken­ta­vat itse ala­mä­ki­pyö­räi­ly­puis­toa, mutta reit­tien pa­ran­te­lus­ta tuli aluksi noottia – Aina auki ole­vas­sa puis­tos­sa aja­mi­nen on il­mais­ta kai­kil­le

21.10.2023 07:00
Tilaajille
Lapin vanhin matkailukäyttöön valmistunut rakennus sai uuden maalipinnan – Ylitornion Aavasaksalla sijaitseva Keisarinmaja on helppojen retkeilyreittien varrella

Lapin vanhin mat­kai­lu­käyt­töön val­mis­tu­nut ra­ken­nus sai uuden maa­li­pin­nan – Yli­tor­nion Aa­va­sak­sal­la si­jait­se­va Kei­sa­rin­ma­ja on help­po­jen ret­kei­ly­reit­tien var­rel­la

21.10.2023 07:00 1
Tilaajille
Unohtuneesta luontopolusta tuli palkittu virkistyskohde Iissä – Maisemanhoitajina toimivat oman kylän lampaat

Unoh­tu­nees­ta luon­to­po­lus­ta tuli pal­kit­tu vir­kis­tys­koh­de Iissä – Mai­se­man­hoi­ta­ji­na toi­mi­vat oman kylän lampaat

21.10.2023 07:00
Tilaajille
Hengitysmestari Magnus Appelberg pystyy pulikoimaan avannossa jopa puoli tuntia – Kuuntele vinkit, miten kuka tahansa voi nauttia hyisistä vesistä

Hen­gi­tys­mes­ta­ri Magnus Ap­pel­berg pystyy pu­li­koi­maan avan­nos­sa jopa puoli tuntia – Kuun­te­le vinkit, miten kuka tahansa voi nauttia hyi­sis­tä vesistä

21.10.2023 07:00
Tilaajille
Käsivarren varaustuvat alkavat täyttyä – Jos aiot tehdä keväthangilla hiihtovaelluksen Haltille ja yöpyä tuvissa, nyt on viimeinen hetki varata petipaikka

Kä­si­var­ren va­raus­tu­vat alkavat täyttyä – Jos aiot tehdä ke­vät­han­gil­la hiih­to­vael­luk­sen Hal­til­le ja yöpyä tu­vis­sa, nyt on vii­mei­nen hetki varata pe­ti­paik­ka

21.10.2023 07:00
Tilaajille
Kuusamon Iivaaran huipulle pääsee jatkossa myös latua pitkin – Tulevalle luonnonsuojelualueelle ei enää ole asiaa moottorikelkoilla

Kuu­sa­mon Ii­vaa­ran hui­pul­le pääsee jat­kos­sa myös latua pitkin – Tu­le­val­le luon­non­suo­je­lu­alueel­le ei enää ole asiaa moot­to­ri­kel­koil­la

19.10.2023 12:29
Tilaajille
Syötteen fillariparatiisiin odotetaan nyt kansainvälisiä polkijoita – Maastoreitit kiinnostavat, koska ne kulkevat oikeasti polkuja pitkin

Syöt­teen fil­la­ri­pa­ra­tii­siin odo­te­taan nyt kan­sain­vä­li­siä pol­ki­joi­ta – ­Maas­to­rei­tit kiin­nos­ta­vat, koska ne kul­ke­vat oi­keas­ti polkuja pitkin

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Kuusamossa kunnostettavalle Piilijoelle suunnitteilla myös vaellusreitti, joka yhdistyisi jopa Karhunkierrokseen

Kuu­sa­mos­sa kun­nos­tet­ta­val­le Pii­li­joel­le suun­nit­teil­la myös vael­lus­reit­ti, joka yh­dis­tyi­si jopa Kar­hun­kier­rok­seen

07.10.2023 07:00
Tilaajille
Sanginjoen Ahinmajan vuokraus keskeytyy kuukausiksi – Tieremontti sulkee suositun vuokratuvan ensi vuonna

San­gin­joen Ahin­ma­jan vuok­raus kes­key­tyy kuu­kau­sik­si – Tie­re­mont­ti sulkee suo­si­tun vuok­ra­tu­van ensi vuonna

07.10.2023 07:00
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suosituimmilla reiteillä jopa yli puolet kävijöistä ajaa maastopyörällä – Kävelijät ja pyöräilijät ovat mahtuneet samoille polulle, toistaiseksi

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä jopa yli puolet kä­vi­jöis­tä ajaa maas­to­pyö­räl­lä – Kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät ovat mah­tu­neet sa­moil­le po­lul­le, tois­tai­sek­si

30.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Korouoman uusin reitti muuttui rankkasateella rinnepuroksi ja hyytävä tuuli viiltää tunturissa – Päiväretkelläkin on hyvä huomioida nämä asiat

Ko­rouo­man uusin reitti muuttui rank­ka­sa­teel­la rin­ne­pu­rok­si ja hyytävä tuuli viiltää tun­tu­ris­sa – Päi­vä­ret­kel­lä­kin on hyvä huo­mioi­da nämä asiat

30.09.2023 07:00
Tilaajille