Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 5,90 €/kk, tilaa tästä!

Onnettomuudet
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – Yksi riskitekijä on kokenut moottoripyöräilijä

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – Yksi ris­ki­te­ki­jä on kokenut moot­to­ri­pyö­räi­li­jä

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

Poro putosi lou­hik­koon Ko­rouo­man kuu­lui­sal­la jää­pu­touk­sel­la – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 16:30
Tilaajille
Ruotsalaiset hamstraavat nyt retkivarusteita – Ensimmäinen myyntipiikki alkoi Ukrainan sodasta, toinen ministerin puheista

Ruot­sa­lai­set hamst­raa­vat nyt ret­ki­va­rus­tei­ta – En­sim­mäi­nen myyn­ti­piik­ki alkoi Uk­rai­nan so­das­ta, toinen mi­nis­te­rin pu­heis­ta

22.01.2024 16:00
Tilaajille
Pallaksen tragediasta on vaikea ottaa opiksi, koska emme saa tietää, mitä tarkalleen ottaen tapahtui
Kolumni

Pal­lak­sen tra­ge­dias­ta on vaikea ottaa opiksi, koska emme saa tietää, mitä tar­kal­leen ottaen ta­pah­tui

05.01.2024 14:39 2
Lumesta pilkottaneet ahkiot paljastivat Pallaksella lumivyöryssä kuolleiden sijainnit – "Naisen löytäminen aikaisin oli sattumaa"

Lumesta pil­kot­ta­neet ahkiot pal­jas­ti­vat Pal­lak­sel­la lu­mi­vyö­rys­sä kuol­lei­den si­jain­nit – "Naisen löy­tä­mi­nen ai­kai­sin oli sat­tu­maa"

05.01.2024 10:16
Tilaajille
Pallaksella kadonnut poika on löytynyt kuolleena

Pal­lak­sel­la ka­don­nut poika on löy­ty­nyt kuol­lee­na

04.01.2024 16:03
Tilaajille
Toivo lapsen löytymisestä elossa hiipuu Pallaksella – Näin tapahtumat etenivät onnettomuuspäivänä

Toivo lapsen löy­ty­mi­ses­tä elossa hiipuu Pal­lak­sel­la – Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät on­net­to­muus­päi­vä­nä

04.01.2024 11:01
Tilaajille
Lapsen etsintä jatkuu Pallaksella – Poliisi pyytää välttämään liikkumista Pyhäkurun alueella lumivyöryvaaran vuoksi

Lapsen etsintä jatkuu Pal­lak­sel­la – Poliisi pyytää vält­tä­mään liik­ku­mis­ta Py­hä­ku­run alueel­la lu­mi­vyö­ry­vaa­ran vuoksi

04.01.2024 10:39
Tilaajille
Runsasluminen, kylmä ja tuulinen talvi on otollinen lumivyöryille – Vyöry ei ole silti tunturissa liikkujan suurin huoli

Run­sas­lu­mi­nen, kylmä ja tuu­li­nen talvi on otol­li­nen lu­mi­vyö­ryil­le – Vyöry ei ole silti tun­tu­ris­sa liik­ku­jan suurin huoli

03.01.2024 13:27
Tilaajille
Lumivyöryyn jäänyttä lasta etsitään Pallastunturilla ankarassa säässä: pakkasta on jopa 24 astetta, tuuli lisää kylmyyttä

Lu­mi­vyö­ryyn jää­nyt­tä lasta et­si­tään Pal­las­tun­tu­ril­la an­ka­ras­sa säässä: pak­kas­ta on jopa 24 as­tet­ta, tuuli lisää kyl­myyt­tä

03.01.2024 23:45
Tilaajille
Lumivyöryyn joutuneen lapsen etsinnät lopetettu Pallaksella – "Etsinnät jatkuvat huomenna ja niitä jatketaan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy"

Lu­mi­vyö­ryyn jou­tu­neen lapsen et­sin­nät lo­pe­tet­tu Pal­lak­sel­la – "Et­sin­nät jat­ku­vat huo­men­na ja niitä jat­ke­taan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy"

03.01.2024 19:45
Tilaajille
Malmijunan suistuminen kiskoilta Kiirunassa aiheuttaa mittavat vahingot ja sotki joulun matkustajaliikenteen Pohjois-Norjaan

Mal­mi­ju­nan suis­tu­mi­nen kis­koil­ta Kii­ru­nas­sa ai­heut­taa mit­ta­vat va­hin­got ja sotki joulun mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen Poh­jois-Nor­jaan

19.12.2023 10:33
Tilaajille
Mitä pitää tehdä, jos törmää autolla poroon? Näihin aikoihin alttius kolareille on suurin

Mitä pitää tehdä, jos törmää autolla poroon? Näihin ai­koi­hin alttius ko­la­reil­le on suurin

09.12.2023 07:00
Tilaajille
Kaksi ihmistä lumivyöryssä Pallaksella – "Onneksi kävi onni onnettomuudessa"

Kaksi ihmistä lu­mi­vyö­rys­sä Pal­lak­sel­la – "On­nek­si kävi onni on­net­to­muu­des­sa"

27.11.2023 15:04
Tilaajille
Hinaaja Oulu II katosi mystisesti 80 vuotta sitten – Etsijät uskovat, että alusta on haettu väärästä paikasta näihin päiviin asti

Hinaaja Oulu II katosi mys­ti­ses­ti 80 vuotta sitten – Etsijät us­ko­vat, että alusta on haettu vää­räs­tä pai­kas­ta näihin päiviin asti

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Marjat ja sienet kertovat 37 vuotta sitten tapahtuneesta onnettomuudesta – Ydinlaskeuman vaikutuksia seurataan edelleen tarkasti

Marjat ja sienet ker­to­vat 37 vuotta sitten ta­pah­tu­nees­ta on­net­to­muu­des­ta – Ydin­las­keu­man vai­ku­tuk­sia seu­ra­taan edel­leen tar­kas­ti

29.08.2023 08:13
Tilaajille
Vatsatautiepidemia pakotti evakuoimaan Kebnekaisen tunturiaseman Ruotsissa – Asema pysyy suljettuna usean päivän ajan

Vat­sa­tau­ti­epi­de­mia pakotti eva­kuoi­maan Keb­ne­kai­sen tun­tu­ri­ase­man Ruot­sis­sa – Asema pysyy sul­jet­tu­na usean päivän ajan

07.08.2023 16:03
Tilaajille
Vapaalaskija Jarkko-Juhani Henttonen kertoo, miksi Pohjois-Norjan vuorilla on nyt niin vaarallista – 4 kuoli viime viikon lumivyöryissä

Va­paa­las­ki­ja Jark­ko-Ju­ha­ni Hent­to­nen kertoo, miksi Poh­jois-Nor­jan vuo­ril­la on nyt niin vaa­ral­lis­ta – 4 kuoli viime viikon lu­mi­vyö­ryis­sä

04.04.2023 08:49
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuiston työntekijät eivät löytäneet merkkejä lumivyörystä – Riski vyöryihin silti todellinen

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton työn­te­ki­jät eivät löy­tä­neet merk­ke­jä lu­mi­vyö­rys­tä – Riski vyö­ryi­hin silti to­del­li­nen

31.03.2023 11:02
Tilaajille
Kolmen ret­ki­hiih­tä­jän pe­lät­tiin jou­tu­neen lu­mi­vyö­ryyn Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Alkoi laaja pelastusoperaatio, mutta hiihtäjiin saatiinkin yhteys

Kolmen ret­ki­hiih­tä­jän pe­lät­tiin jou­tu­neen lu­mi­vyö­ryyn Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Alkoi laaja pe­las­tu­so­pe­raa­tio, mutta hiih­tä­jiin saa­tiin­kin yhteys

29.03.2023 15:47
Tilaajille