Polkujuoksu: Nuts Köyk­ky­ri on pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä

Kätketyt helmet: Li­to­kai­ra on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

Erätaidot: Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan siitä, miten luon­nos­sa ollaan

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Puut
Miten nämä oudot puut ovat syntyneet? Selvitimme vastaukset kuuteen lukijoiden kysymykseen

Miten nämä oudot puut ovat syn­ty­neet? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set kuuteen lu­ki­joi­den ky­sy­myk­seen

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Miksi osa lehtipuista ei ehtinyt luopua kesäasustaan ennen pakkasia? Sukujuuret selittävät jopa saman puulajin eri yksilöiden välisiä eroja

Miksi osa leh­ti­puis­ta ei ehtinyt luopua ke­sä­asus­taan ennen pak­ka­sia? Su­ku­juu­ret se­lit­tä­vät jopa saman puu­la­jin eri yk­si­löi­den välisiä eroja

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Hailuodossa kasvaa jänniä puita – Kysyimme, miksi ne ovat sellaisia

Hai­luo­dos­sa kasvaa jänniä puita – Ky­syim­me, miksi ne ovat sel­lai­sia

07.10.2023 07:00 1
Tilaajille
Koivun siementä on paikoin kinoksittain, mutta määrä ei välttämättä ole epätavallisen suuri

Koivun sie­men­tä on paikoin ki­nok­sit­tain, mutta määrä ei vält­tä­mät­tä ole epä­ta­val­li­sen suuri

04.08.2023 20:00
Tilaajille
Voisiko autioituneen asuinalueen jättääkin luonnon armoille? Arttu Hirvosta koukuttavat paikat, joita luonto valtaa hitaasti takaisin

Voisiko au­tioi­tu­neen asuin­alueen jät­tää­kin luonnon ar­moil­le? Arttu Hir­vos­ta kou­kut­ta­vat paikat, joita luonto valtaa hi­taas­ti ta­kai­sin

10.09.2022 07:00
Tilaajille
Hippiliike vai jotain muuta? "Tavoitteenamme on tämän myötä rakentaa koko maailman kattava puunhalausten verkosto"

Hip­pi­lii­ke vai jotain muuta? "Ta­voit­tee­nam­me on tämän myötä ra­ken­taa koko maail­man kattava puun­ha­laus­ten ver­kos­to"

22.08.2022 14:01
Tilaajille
Miksi nuoret kuusenneulaset ovat ihan keltaisia? Syynä on sieni nimeltä suopursuruoste, jota näkee nyt Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Miksi nuoret kuu­sen­neu­la­set ovat ihan kel­tai­sia? Syynä on sieni nimeltä suo­pur­su­ruos­te, jota näkee nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

04.08.2022 07:00
Tilaajille
Etelä-Suomen puistoissa voi bongata fantasiakirjoista tuttuja puulajeja – Niiden opiskelu on yllättävän kiehtovaa
Essee

Ete­lä-Suo­men puis­tois­sa voi bongata fan­ta­sia­kir­jois­ta tuttuja puu­la­je­ja – Niiden opis­ke­lu on yl­lät­tä­vän kieh­to­vaa

25.05.2022 07:00
Tilaajille
Sylin täydeltä halattavaa – Tällaisia kertomuksia ja kuvia lukijat lähettivät suurista puista eri puolilta Lappia

Sylin täy­del­tä ha­lat­ta­vaa – Täl­lai­sia ker­to­muk­sia ja kuvia lukijat lä­het­ti­vät suu­ris­ta puista eri puo­lil­ta Lappia

14.12.2021 11:44
Tilaajille