Polkujuoksu: Nuts Köyk­ky­ri on pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä

Kätketyt helmet: Li­to­kai­ra on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

Erätaidot: Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan siitä, miten luon­nos­sa ollaan

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Kuusamo
Kuukausi
Erakkona elänyt Annika Myllykoski alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luontojoogaa, jossa sade puhdistaa ja tuuli vie mielestä pois tarpeettoman

Erak­ko­na elänyt Annika Myl­ly­kos­ki alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luon­to­joo­gaa, jossa sade puh­dis­taa ja tuuli vie mie­les­tä pois tar­peet­to­man

02.12.2023 07:00
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen – "Avataan, kun se aika tulee"

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa, hal­lin­to-oi­keus kumosi alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – "A­va­taan, kun se aika tulee"

29.11.2023 12:21
Tilaajille
Kuntivaaran ulkoilureitin torppaus ei kelpaa Kuusamolle – "Olisi paras, että olisi yksi merkitty reitti, jota karhutkin väistävät"

Kun­ti­vaa­ran ul­koi­lu­rei­tin torp­paus ei kelpaa Kuu­sa­mol­le – "Olisi paras, että olisi yksi mer­kit­ty reitti, jota kar­hut­kin väis­tä­vät"

29.11.2023 11:11
Tilaajille
Maisa Sola ja Pinja Meskanen hakivat lukion lumilinjalle hetken mielijohteesta – Kuusamolaiskouluun tulee koko Suomesta rinnelajeista innostuneita nuoria, jotka eivät satsaa kilpaurheiluun

Maisa Sola ja Pinja Mes­ka­nen hakivat lukion lu­mi­lin­jal­le hetken mie­li­joh­tees­ta – Kuu­sa­mo­lais­kou­luun tulee koko Suo­mes­ta rin­ne­la­jeis­ta in­nos­tu­nei­ta nuoria, jotka eivät satsaa kil­pa­ur­hei­luun

25.11.2023 07:00 1
Tilaajille
Metsähallitus myy saarimökkinsä Kuusamossa ja Kalajoella millä hinnalla hyvänsä, mutta ostajan pitää purkaa ja kuskata käyttökelpoiset rakennukset pois

Met­sä­hal­li­tus myy saa­ri­mök­kin­sä Kuu­sa­mos­sa ja Ka­la­joel­la millä hin­nal­la hy­vän­sä, mutta ostajan pitää purkaa ja kuskata käyt­tö­kel­poi­set ra­ken­nuk­set pois

17.11.2023 08:18
Tilaajille
Lintujen talvielämää Oulangalla voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suositun luontoliven

Lin­tu­jen tal­vi­elä­mää Ou­lan­gal­la voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suo­si­tun luon­to­li­ven

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lapsuuskaverit Terja ja Teemu Huotari löysivät toisensa 30 vuotta myöhemmin ja menivät naimisiin – Nyt he pyörittävät Pienen Karhunkierroksen kävijöille tuttua leirintäaluetta

Lap­suus­ka­ve­rit Terja ja Teemu Huotari löy­si­vät toi­sen­sa 30 vuotta myö­hem­min ja menivät nai­mi­siin – Nyt he pyö­rit­tä­vät Pienen Kar­hun­kier­rok­sen kä­vi­jöil­le tuttua lei­rin­tä­aluet­ta

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka palokuntalaiset irroittivat linnun moottorisahalla

Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka pa­lo­kun­ta­lai­set ir­roit­ti­vat linnun moot­to­ri­sa­hal­la

27.10.2023 13:04
Tilaajille
Kuusamon Iivaaran huipulle pääsee jatkossa myös latua pitkin – Tulevalle luonnonsuojelualueelle ei enää ole asiaa moottorikelkoilla

Kuu­sa­mon Ii­vaa­ran hui­pul­le pääsee jat­kos­sa myös latua pitkin – Tu­le­val­le luon­non­suo­je­lu­alueel­le ei enää ole asiaa moot­to­ri­kel­koil­la

19.10.2023 12:29
Tilaajille
Raakkujen vanhainkodissa asukkaiden keski-ikä on 90 vuotta, ja se on vasta vähän – Seurasimme raakkujen elämää juuri ennen niiden siirtymistä talvilevolle

Raak­ku­jen van­hain­ko­dis­sa asuk­kai­den kes­ki-ikä on 90 vuotta, ja se on vasta vähän – ­Seu­ra­sim­me raak­ku­jen elämää juuri ennen niiden siir­ty­mis­tä tal­vi­le­vol­le

13.10.2023 14:20 1
Tilaajille
Puolalainen Tomasz Bogacz repi CV:nsä ja kokkaa nyt nuotiolla Kuusamossa – Ohjelmapalveluyritys myy eurooppalaisille rauhaa ja hiljaisuutta

Puo­la­lai­nen Tomasz Bogacz repi CV:nsä ja kokkaa nyt nuo­tiol­la Kuu­sa­mos­sa – Oh­jel­ma­pal­ve­luy­ri­tys myy eu­roop­pa­lai­sil­le rauhaa ja hil­jai­suut­ta

07.10.2023 07:00
Tilaajille
Kuusamossa kunnostettavalle Piilijoelle suunnitteilla myös vaellusreitti, joka yhdistyisi jopa Karhunkierrokseen

Kuu­sa­mos­sa kun­nos­tet­ta­val­le Pii­li­joel­le suun­nit­teil­la myös vael­lus­reit­ti, joka yh­dis­tyi­si jopa Kar­hun­kier­rok­seen

07.10.2023 07:00
Tilaajille
Yrittäjä haluaa, että kelkkareitti Iivaaran huipulle raivataan takaisin käyttöön – Paula-myrskyn jäljiltä huipulle on johtanut vain retkeilyreitti

Yrit­tä­jä haluaa, että kelk­ka­reit­ti Ii­vaa­ran hui­pul­le rai­va­taan ta­kai­sin käyt­töön – Pau­la-myrs­kyn jäl­jil­tä hui­pul­le on joh­ta­nut vain ret­kei­ly­reit­ti

23.09.2023 07:00
Tilaajille
Järviä piinaava vesirutto on iso ongelma, mutta se voi kääntyä voitoksi, jos valmistaminen lannoitteeksi onnistuu

Järviä pii­naa­va ve­si­rut­to on iso on­gel­ma, mutta se voi kääntyä voi­tok­si, jos val­mis­ta­mi­nen lan­noit­teek­si on­nis­tuu

15.09.2023 07:00
Tilaajille
Mitä järkeä on juosta 326 kilometriä pitkin polkuja? Eero Lumpeen mukaan ei välttämättä mitään, mutta silti NUTS-tapahtumiin osallistuu tuhansia – Katso kuvat menneiden vuosien tapahtumista

Mitä järkeä on juosta 326 ki­lo­met­riä pitkin pol­ku­ja? Eero Lumpeen mukaan ei vält­tä­mät­tä mitään, mutta silti NUTS-ta­pah­tu­miin osal­lis­tuu tu­han­sia – Katso kuvat men­nei­den vuosien ta­pah­tu­mis­ta

09.09.2023 07:00
Tilaajille
Kysyimme ruskavaeltajien kuulumisia Karhunkierroksella – Oletko koskaan miettinyt mistä Valtavaaran Surmanoro on saanut nimensä?

Ky­syim­me rus­ka­vael­ta­jien kuu­lu­mi­sia Kar­hun­kier­rok­sel­la – Oletko koskaan miet­ti­nyt mistä Val­ta­vaa­ran Sur­ma­no­ro on saanut ni­men­sä?

06.09.2023 09:00
Tilaajille
Polkuja parannetaan murskeella, joka ei kaikkien mielestä kuulu luontoon – Miksi sitä kuitenkin käytetään?

Polkuja pa­ran­ne­taan murs­keel­la, joka ei kaik­kien mie­les­tä kuulu luon­toon – Miksi sitä kui­ten­kin käy­te­tään?

05.09.2023 17:07
Tilaajille
Hossan kansallispuistossa on 6 melontakohdetta, jotka eivät voisi erota toisistaan enempää – Laitoimme kartalle reitit, joista osa vain paranee sateiden myötä

Hossan kan­sal­lis­puis­tos­sa on 6 me­lon­ta­koh­det­ta, jotka eivät voisi erota toi­sis­taan enempää – Lai­toim­me kar­tal­le reitit, joista osa vain paranee sa­tei­den myötä

22.08.2023 15:37 1
Tilaajille
Tattikulttuurissa on parantamista, sillä monelle herkkutatti on yhä vain poron ruokaa – Tämän vuoden olosuhteet näyttävät sienelle otollisilta

Tat­ti­kult­tuu­ris­sa on pa­ran­ta­mis­ta, sillä monelle herk­ku­tat­ti on yhä vain poron ruokaa – Tämän vuoden olo­suh­teet näyt­tä­vät sie­nel­le otol­li­sil­ta

09.08.2023 16:18
Tilaajille
Pesosia odotti yllätys mummolan navetassa: Kaksi helmipöllön poikasta rikkoutuneen ikkunan välissä

Pesosia odotti yllätys mum­mo­lan na­ve­tas­sa: Kaksi hel­mi­pöl­lön poi­kas­ta rik­kou­tu­neen ikkunan välissä

29.07.2023 07:00
Tilaajille