Varusteet: Mah­tui­si­ko kesän ka­len­te­riin vielä seik­kai­lu? Lis­ta­sim­me 27 ta­pah­tu­maa

Retkikohteet: Oulun kor­keu­del­la on my­kis­tä­vän hieno luon­non­näh­tä­vyys, joka on par­haim­mil­laan juuri nyt

Palautekysely: Tästä pääset ker­to­maan mie­li­pi­tee­si Poh­joi­sen Po­luis­ta

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Sanginjoki
Tuleeko Sanginjoesta pohjoisen Nuuksio? Suuri osa yli 2 500 hehtaarin alueesta on ihmisen käsittelemää, mutta suojelubiologin mukaan luonto tarvitsee vain aikaa: "30 vuodessa tapahtuu jo paljon"

Tuleeko San­gin­joes­ta poh­joi­sen Nuuk­sio? Suuri osa yli 2 500 heh­taa­rin aluees­ta on ihmisen kä­sit­te­le­mää, mutta suo­je­lu­bio­lo­gin mukaan luonto tar­vit­see vain aikaa: "30 vuo­des­sa ta­pah­tuu jo paljon"

15.04.2022 07:08
Tilaajille
Sanginjoen luonnonsuojelualue saa ympärivuotisen kahvilan – Ensin historiallinen metsänvartijan tukikohta vaatii mittavan peruskorjauksen

San­gin­joen luon­non­suo­je­lu­alue saa ym­pä­ri­vuo­ti­sen kah­vi­lan – Ensin his­to­rial­li­nen met­sän­var­ti­jan tu­ki­koh­ta vaatii mit­ta­van pe­rus­kor­jauk­sen

24.02.2022 14:24 1
Sanginjoen kehittämissuunnitelma valmistui – Uuden reitit ja palvelut valmiiksi vuoteen 2026 mennessä, hintalappu 2,5 miljoonaa euroa

San­gin­joen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma val­mis­tui – Uuden reitit ja pal­ve­lut val­miik­si vuoteen 2026 men­nes­sä, hin­ta­lap­pu 2,5 mil­joo­naa euroa

16.12.2021 16:00
Tilaajille
Luonnonsuojelulain uudistuksessa halutaan nostaa kansallispuistojen vähimmäispinta-alaa – Sanginjoen nykyisen suojelualueen koko ei riittäisi kansallispuistoksi

Luon­non­suo­je­lu­lain uu­dis­tuk­ses­sa ha­lu­taan nostaa kan­sal­lis­puis­to­jen vä­him­mäis­pin­ta-alaa – San­gin­joen ny­kyi­sen suo­je­lu­alueen koko ei riit­täi­si kan­sal­lis­puis­tok­si

13.12.2021 13:39
Tilaajille
Retkeilybuumi on rantautunut myös kansallispuistostatusta havittelevalle Sanginjoelle – Loppulan luontokahvilassa kävijöitä voi olla päivässä toista sataa

Ret­kei­ly­buu­mi on ran­tau­tu­nut myös kan­sal­lis­puis­to­sta­tus­ta ha­vit­te­le­val­le San­gin­joel­le – Lop­pu­lan luon­to­kah­vi­las­sa kä­vi­jöi­tä voi olla päi­väs­sä toista sataa

06.09.2021 13:40
Tilaajille