Eläimet: Mikä sai aran metsän asukin muut­ta­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le kau­pun­kiin?

ympäristö ja ilmasto: Laskuri kertoo, mikä on retkesi hii­li­ja­lan­jäl­ki

Retkikohteet: Yrit­tä­jä haluaa, että Ii­vaa­ran hui­pul­le joh­ta­nut kelk­ka­reit­ti rai­va­taan taas auki

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 5,90 €/kk, tilaa tästä!

Ii
Meriretkelle pääsee ilman omaa venettä helpommin kuin luulisi – Testasimme 5 tapaa päästä viiteen jännittävään Perämeren saareen

Me­ri­ret­kel­le pääsee ilman omaa venettä hel­pom­min kuin luulisi – Tes­ta­sim­me 5 tapaa päästä viiteen jän­nit­tä­vään Pe­rä­me­ren saareen

09.09.2023 07:00
Tilaajille
Iiläisen Mirja Backmanin mielestä marjastus on ilmastoteko jos mikä – Tämänvuotinen ilmastoareena tuli lähelle ihmisten arkea

Ii­läi­sen Mirja Back­ma­nin mie­les­tä mar­jas­tus on il­mas­to­te­ko jos mikä – Tä­män­vuo­ti­nen il­mas­to­aree­na tuli lähelle ih­mis­ten arkea

28.08.2023 12:26
Tilaajille
Iin ilmastotapahtuma järjestetään keskusteluna iltanuotiolla – Sopivatko talous ja luonnon monimuotoisuus samaan metsään?

Iin il­mas­to­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­na il­ta­nuo­tiol­la – So­pi­vat­ko talous ja luonnon mo­ni­muo­toi­suus samaan met­sään?

21.08.2023 14:47
Heikki Tienari osti metsikön ja vei sinne vanhan asuntovaunun – Mökin rakentamisessa ei olisi mitään järkeä, kun tarkoitus on olla luonnossa

Heikki Tienari osti met­si­kön ja vei sinne vanhan asun­to­vau­nun – Mökin ra­ken­ta­mi­ses­sa ei olisi mitään järkeä, kun tar­koi­tus on olla luon­nos­sa

17.06.2023 07:00
Tilaajille
Heikki ja Jari Viinamäki pyytävät erikoista ympyräsuista kalaa, "maailman parasta herkkua" – Kalastajista Iijoen surkea nahkiaissaalis liittyy sähköntuotantoon

Heikki ja Jari Vii­na­mä­ki pyy­tä­vät eri­kois­ta ym­py­rä­suis­ta kalaa, "maail­man parasta herk­kua" – Ka­las­ta­jis­ta Iijoen surkea nah­kiais­saa­lis liittyy säh­kön­tuo­tan­toon

14.09.2022 07:00
Tilaajille
Krunnien saaristo on Perämeren luontoaarre – Vastaavat paikat, joissa metsä kohoaa merestä, ovat maailmanlaajuisesti äärimmäisen harvinaisia

Krun­nien saa­ris­to on Pe­rä­me­ren luon­to­aar­re – Vas­taa­vat paikat, joissa metsä kohoaa me­res­tä, ovat maail­man­laa­jui­ses­ti ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia

15.04.2022 06:15
Tilaajille
Iijoen lohella on vielä toivoa – Jos kunnianhimoinen visio kalateiden ketjusta toteutuu, lohi ui omin voimin yläjuoksulle lisääntymään vuonna 2030

Iijoen lohella on vielä toivoa – Jos kun­nian­hi­moi­nen visio ka­la­tei­den ket­jus­ta to­teu­tuu, lohi ui omin voimin ylä­juok­sul­le li­sään­ty­mään vuonna 2030

15.04.2022 05:14
Tilaajille
Parantunut keskittymiskyky ja parempia oppimistuloksia – Iin Alarannassa on yksi harvoista Joutsenmerkin ympäristökriteereillä rakennetuista kouluista

Pa­ran­tu­nut kes­kit­ty­mis­ky­ky ja pa­rem­pia op­pi­mis­tu­lok­sia – Iin Ala­ran­nas­sa on yksi har­vois­ta Jout­sen­mer­kin ym­pä­ris­tö­kri­tee­reil­lä ra­ken­ne­tuis­ta kou­luis­ta

08.04.2022 07:00
Tilaajille
Lohi saatiin lisääntymään vanhassa jokiuomassa 50 vuoden tauon jälkeen Iissä – Kalamäärä on vielä pieni, ja ensi kesänä testataan, houkutteleeko lisäjuoksutus enemmän nousijoita Iijokeen

Lohi saatiin li­sään­ty­mään van­has­sa jo­ki­uo­mas­sa 50 vuoden tauon jälkeen Iissä – Ka­la­mää­rä on vielä pieni, ja ensi kesänä tes­ta­taan, hou­kut­te­lee­ko li­sä­juok­su­tus enemmän nou­si­joi­ta Ii­jo­keen

23.03.2022 16:01
Tilaajille