Eläimet: Mikä sai aran metsän asukin muut­ta­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le kau­pun­kiin?

ympäristö ja ilmasto: Laskuri kertoo, mikä on retkesi hii­li­ja­lan­jäl­ki

Retkikohteet: Yrit­tä­jä haluaa, että Ii­vaa­ran hui­pul­le joh­ta­nut kelk­ka­reit­ti rai­va­taan taas auki

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Luonnonperintösäätiö
Luonnonperintösäätiö hankki Enontekiöltä suojelumetsän, jossa on 300-vuotisia mäntyjä – Hauska nimi on peräisin aiemmilta hallitsijoilta

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö hankki Enon­te­kiöl­tä suo­je­lu­met­sän, jossa on 300-vuo­ti­sia mäntyjä – Hauska nimi on pe­räi­sin aiem­mil­ta hal­lit­si­joil­ta

17.06.2023 07:00
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö suojeli luonnonmetsän Inarin Nellimistä – Suojelualue 81 hehtaaria

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö suojeli luon­non­met­sän Inarin Nel­li­mis­tä – Suo­je­lu­alue 81 heh­taa­ria

21.04.2023 08:17
Tilaajille
Uudenlainen luonnonsuojelukampanja Sallassa: Matkailija voi suojella haluamaansa luontotyyppiä Oulankajoen varrelta

Uu­den­lai­nen luon­non­suo­je­lu­kam­pan­ja Sal­las­sa: Mat­kai­li­ja voi suo­jel­la ha­lua­maan­sa luon­to­tyyp­piä Ou­lan­ka­joen var­rel­ta

21.02.2023 14:02
Tilaajille
Kuusamon Kivisuolle esitetään suojelualuetta kaupungin maille, naapuritontti on jo Luonnonperintösäätiön suojelema

Kuu­sa­mon Ki­vi­suol­le esi­te­tään suo­je­lu­aluet­ta kau­pun­gin maille, naa­pu­ri­tont­ti on jo Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiön suo­je­le­ma

21.02.2023 07:01 1
Tilaajille
Matti Aikio keräsi kasaan lähes 4 miljoonaa euroa: Myllykosken pato Kuusamossa puretaan ja taimenjoki palautetaan luonnontilaan

Matti Aikio keräsi kasaan lähes 4 mil­joo­naa euroa: Myl­ly­kos­ken pato Kuu­sa­mos­sa pu­re­taan ja tai­men­jo­ki pa­lau­te­taan luon­non­ti­laan

16.12.2022 09:44
Tilaajille
Ullatievan luonnonsuojelualue Enontekiöllä yli nelinkertaistuu – Luonnonperintösäätiö sai yksityishenkilöltä lahjoituksen ikimetsien ostoon

Ul­la­tie­van luon­non­suo­je­lu­alue Enon­te­kiöl­lä yli ne­lin­ker­tais­tuu – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä lah­joi­tuk­sen iki­met­sien ostoon

14.09.2022 12:23
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö suojeli reilun 40 hehtaarin alueen Enontekiöltä – Alueelta avautuu näkymä Pyhäkeron ja Ounastunturien suuntaan

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö suojeli reilun 40 heh­taa­rin alueen Enon­te­kiöl­tä – Alueel­ta avautuu näkymä Py­hä­ke­ron ja Ou­nas­tun­tu­rien suun­taan

10.08.2022 14:40
Tilaajille
Luonnonperintösäätiölle lahjoituksena ikimetsää Inarijärven rannalta – Metsä vältti täpärästi hakkuut 2000-luvun alussa

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le lah­joi­tuk­se­na iki­met­sää Ina­ri­jär­ven ran­nal­ta – Metsä vältti tä­pä­räs­ti hakkuut 2000-lu­vun alussa

03.08.2022 14:31
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö teki suurimmat maakauppansa tähän mennessä – 220 hehtaaria ikimetsää rauhoitetaan suojelualueeksi  Enontekiön Näkkälässä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö teki suu­rim­mat maa­kaup­pan­sa tähän men­nes­sä – 220 heh­taa­ria iki­met­sää rau­hoi­te­taan suo­je­lu­alueek­si Enon­te­kiön Näk­kä­läs­sä

09.06.2022 06:00
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö hankki uuden suojelualueen Posion Soukkavaarasta –Nyt selvitetään, voisiko 30 hehtaarin aluetta käyttää virkistyskohteena

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö hankki uuden suo­je­lu­alueen Posion Souk­ka­vaa­ras­ta –Nyt sel­vi­te­tään, voisiko 30 heh­taa­rin aluetta käyttää vir­kis­tys­koh­tee­na

10.02.2022 12:32
Tilaajille
Poikkeuksellisen runsas tikankonttiesiintymä suojeluun Oulussa – Luonnonperintösäätiö osti 14 hehtaarin metsäkiinteistön

Poik­keuk­sel­li­sen runsas ti­kan­kont­ti­esiin­ty­mä suo­je­luun Oulussa – ­Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö osti 14 heh­taa­rin met­sä­kiin­teis­tön

02.02.2022 14:25 1
Tilaajille
Luonnonperintösäätiön suurin suojelualue sijaitsee nyt Kuusamon keskustan tuntumassa – Aarnivalkea-Kivisuon suojelualue kasvoi 300-hehtaariseksi

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiön suurin suo­je­lu­alue si­jait­see nyt Kuu­sa­mon kes­kus­tan tun­tu­mas­sa – Aar­ni­val­kea-Ki­vi­suon suo­je­lu­alue kasvoi 300-heh­taa­ri­sek­si

19.04.2022 10:01
Tilaajille