Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Luonnonperintösäätiö
Luonnonperintösäätiölle lahjoituksena ikimetsää Inarijärven rannalta – Metsä vältti täpärästi hakkuut 2000-luvun alussa

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le lah­joi­tuk­se­na iki­met­sää Ina­ri­jär­ven ran­nal­ta – Metsä vältti tä­pä­räs­ti hakkuut 2000-lu­vun alussa

03.08.2022 14:31
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö teki suurimmat maakauppansa tähän mennessä – 220 hehtaaria ikimetsää rauhoitetaan suojelualueeksi  Enontekiön Näkkälässä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö teki suu­rim­mat maa­kaup­pan­sa tähän men­nes­sä – 220 heh­taa­ria iki­met­sää rau­hoi­te­taan suo­je­lu­alueek­si Enon­te­kiön Näk­kä­läs­sä

09.06.2022 06:00
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö hankki uuden suojelualueen Posion Soukkavaarasta –Nyt selvitetään, voisiko 30 hehtaarin aluetta käyttää virkistyskohteena

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö hankki uuden suo­je­lu­alueen Posion Souk­ka­vaa­ras­ta –Nyt sel­vi­te­tään, voisiko 30 heh­taa­rin aluetta käyttää vir­kis­tys­koh­tee­na

10.02.2022 12:32
Tilaajille
Poikkeuksellisen runsas tikankonttiesiintymä suojeluun Oulussa – Luonnonperintösäätiö osti 14 hehtaarin metsäkiinteistön

Poik­keuk­sel­li­sen runsas ti­kan­kont­ti­esiin­ty­mä suo­je­luun Oulussa – ­Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö osti 14 heh­taa­rin met­sä­kiin­teis­tön

02.02.2022 14:25 1
Tilaajille
Luonnonperintösäätiön suurin suojelualue sijaitsee nyt Kuusamon keskustan tuntumassa – Aarnivalkea-Kivisuon suojelualue kasvoi 300-hehtaariseksi

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiön suurin suo­je­lu­alue si­jait­see nyt Kuu­sa­mon kes­kus­tan tun­tu­mas­sa – Aar­ni­val­kea-Ki­vi­suon suo­je­lu­alue kasvoi 300-heh­taa­ri­sek­si

19.04.2022 10:01
Tilaajille