Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Tilaajille

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le lah­joi­tuk­se­na iki­met­sää Ina­ri­jär­ven ran­nal­ta – Metsä vältti tä­pä­räs­ti hakkuut 2000-lu­vun alussa

Nyt lahjoituksena saatu alue on seitsemän hehtaaria. Yhdessä aiemmin suojeltujen lähialueiden kanssa se muodostaa 116 hehtaarin kokonaisuuden.

Luonnonperintäsäätiön saama Maahisenvaaran lahjaosa Inarijärven luoteisrannalta Kässiluohtân pohjukassa muodostaa aiemmin suojeltujen lähialueiden kanssa 116 hehtaarin kokonaisuuden.
Luonnonperintäsäätiön saama Maahisenvaaran lahjaosa Inarijärven luoteisrannalta Kässiluohtân pohjukassa muodostaa aiemmin suojeltujen lähialueiden kanssa 116 hehtaarin kokonaisuuden.
Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Luonnonperintösäätiö vastaanotti heinäkuussa arvokkaan lahjoituksen Inarijärven luoteisrannalta Kässiluohtân pohjukasta. Suojeluun saatiin seitsemän hehtaarin metsäalue, joka yhdessä aiemmin suojeltujen lähialueiden kanssa muodostaa 116 hehtaarin erittäin arvokkaan kokonaisuuden.

Euroopan unionin vuoteen 2030 ulottuvassa biodiversiteettistrategiassa on tavoitteena suojella tiukasti kaikki jäljellä olevat iki- ja aarniometsät.