Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Lapin ELY-keskus
Pielpajärven erämaakirkolle johtavaa polkua parannetaan – Lampaat huolehtivat arvokkaasta perinnemaisemasta kirkon ympäristössä

Piel­pa­jär­ven erä­maa­kir­kol­le joh­ta­vaa polkua pa­ran­ne­taan – ­Lam­paat huo­leh­ti­vat ar­vok­kaas­ta pe­rin­ne­mai­se­mas­ta kirkon ym­pä­ris­tös­sä

20.06.2022 16:15
Tilaajille
Lapissa suojeltiin 1 800 hehtaaria yksityisten maita, mutta siihen tarkoitetuista miljoonista suurin osa vielä käyttämättä – Yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi vireillä 100 aloitetta

Lapissa suo­jel­tiin 1 800 heh­taa­ria yk­si­tyis­ten maita, mutta siihen tar­koi­te­tuis­ta mil­joo­nis­ta suurin osa vielä käyt­tä­mät­tä – Yk­si­tyi­sik­si luon­non­suo­je­lu­alueik­si vi­reil­lä 100 aloi­tet­ta

04.03.2022 09:15
Tilaajille