Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Tilaajille

Ra­ja-Joo­se­pin ken­täl­le UK-kan­sal­lis­puis­tos­sa tehdään laaja kun­nos­tus­työ

Rakennusperintökohde pysyy avoimena vierailijoille myös korjaustöiden ajan.

Raja-Joosepin kenttä on hyvin säilynyt esimerkki erämaa-asutuksesta Lapissa. Pihapiiri on pysynyt lähes muuttumattomana 1900-luvun alusta saakka.
Raja-Joosepin kenttä on hyvin säilynyt esimerkki erämaa-asutuksesta Lapissa. Pihapiiri on pysynyt lähes muuttumattomana 1900-luvun alusta saakka.
Kuva: Johanna Peuraniemi, Metsähallitus

Valtakunnallisesti merkittävä rakennusperintökohde ja valtioneuvoston päätöksellä suojeltu Raja-Joosepin kenttä Urho Kekkosen kansallispuistossa kunnostetaan laajasti. Metsähallitus kertoo asiasta tiedotteessa.

Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut aloittaa kunnostustyöt elokuun alussa ja niiden on määrä valmistua syksyn aikana.