Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Tilaajille

Kaa­su­keit­ti­men tuu­len­suo­ja on pa­him­mil­laan hen­gen­vaa­ral­li­nen – "Näin korkea hä­kä­pi­toi­suus ai­heut­taa vä­lit­tö­män hen­gen­vaa­ran"

Retkikeittimiin tarkoitettuja tuulensuojia myydään yleensä lisätarvikkeina. Testissä vaarallisen korkeat häkäpitoisuudet aiheuttanut keitinmalli tuulensuojineen vedettiin myynnistä.

Vaarallinen Optimus Vega retkikeitin tuulensuojineen on poistettu myynnistä. Testissä sen korkea häkäpitoisuus aiheutti hengenvaaran jo muutamissa minuuteissa.
Vaarallinen Optimus Vega retkikeitin tuulensuojineen on poistettu myynnistä. Testissä sen korkea häkäpitoisuus aiheutti hengenvaaran jo muutamissa minuuteissa.

Kaasukäyttöisiin retkikeittimiin tarkoitettujen tuulensuojien vaikutukset keittimen häkäpäästöihin voivat olla yllättävän suuret. Tuulensuojia myydään yleensä lisätarvikkeina, mutta jotkut retkeilijät tekevät tuulensuojia itse esimerkiksi alumiinifoliosta.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että tuulensuojia käytettäessä retkeilijän pitää huolehtia, että kaasuliekki saa riittävästi korvausilmaa. Lisäksi oleskelua liian lähellä keitintä pitää välttää.