Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Tilaajille

Iso­ku­run läpi kulkeva ke­sä­ret­kei­ly­reit­ti Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa aukeaa kaksi vuotta kes­tä­nei­den kun­nos­tus­töi­den jälkeen – Ra­ken­ta­mi­seen kului 17 ki­lo­met­riä puu­ta­va­raa

Reitti mutkittelee Isokurussa.
Reitti mutkittelee Isokurussa.
Kuva: Anna Pakkanen/Metsähallitus

Pyhän matkailukeskuksesta ja luontokeskus Naavasta 2,5 kilometrin päässä sijaitseva Isokurun läpi kulkeva kesäretkeilyreitti avataan tänään perjantaina. Reitin varrelta löytyvät myös Pyhänkasteenlampi ja -putous sekä edellisenä kesänä kunnostetut Uhriharjun portaat.

Kultakeron ja Ukonhatun tunturihuippujen välissä, 220 metriä syvässä Isokurussa mutkitteleva reitti on Pyhä-Luoston kansallispuiston suosituimpia kesäretkeilykohteita. Kulttuurihistoriallisesti ja lajistollisesti merkittävä alue on tarkoin suojeltu. Alue on rajoitusvyöhyke, jossa liikkuminen on sallittua vain sulan maan aikaan.