Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Tilaajille

Poro pelkää koiraa kuol­lak­seen

Karanneet ja irtokoirat tappavat vuosittain noin sata poroa. Karannut koira aiheuttaa yleensä enemmän vahinkoa muille eläimille kuin itselleen.

Lapin tuntureilla vaeltajien mukana kulkevat koirat voivat karatessaan aiheuttaa poroille mittavia vahinkoja.

Poronhoitoalueella vapaana kulkeva koira voi hajottaa porotokan ja raadella poroja. Se voi ajamalla näännyttää ja pahimmillaan tappaa etenkin kesällä liikkuvan pienen vasan.