Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Tilaajille

Metsä kasvaa poh­joi­ses­sa niin hi­taas­ti, että is­tut­ta­mi­nen ei kannata – Met­sä­pro­fes­so­ri Timo Pukkala siir­tyi­si poh­joi­sen met­sis­sä vallan jat­ku­vaan kas­va­tuk­seen

Timo Pukkalan mukaan Suomen metsät kasvavat nyt hurjaa vauhtia, mutta se johtuu siitä, että juuri nyt on paljon noin 40–50-vuotiasta metsää kovan kasvun vaiheessa.

Professori Timo Pukkala on paneutunut jatkuvaan kasvatukseen myös omissa metsissään.
Professori Timo Pukkala on paneutunut jatkuvaan kasvatukseen myös omissa metsissään.

Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä huonompi vaihtoehto metsänviljely istutuksineen on. Metsätalouden suunnittelun professori Timo Pukkalan mukaan pohjoisessa istutukset eivät kannata lainkaan.

– Kuluja ei saa takaisin korkoineen. Siellä pitää tehdä metsätaloutta, jossa kuluja minimoidaan. Istuttaminen ja taimikon hoito on liian kallista verrattuna niiden tuottoon.