Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Tilaajille

Inarin Ki­rak­ka­kön­kääl­le tehdään ku­tu­paik­ko­ja tai­me­nel­le ja har­juk­sel­le – Ki­rak­ka­jo­ki pe­rat­tiin ai­ka­naan uittoa varten

Lapin ELY kunnostaa Kirakkajokea elokuussa. Kirakkakönkäälle tuodaan pyöreähköä luonnonsoraa.

Kirakkakönkään perattu uoma nykytilassa. Kunnostusten tavoitteena on edesauttaa taimenen poikastuotantoa könkään alueella.
Kirakkakönkään perattu uoma nykytilassa. Kunnostusten tavoitteena on edesauttaa taimenen poikastuotantoa könkään alueella.
Kuva: Marko Kangas

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) kunnostaa Kirakkajokea Inarissa elokuussa.

Kunnostuksia tehdään taimenelle ja harjukselle soveltuvilla kutualueilla Kirakkakönkään alueella.