Seikkailu: 300 ki­lo­met­riä Vät­sä­rin erä­maas­sa alle 80 tun­tiin: Kai­rac­ros­sin kär­ki­pa­rin voimat yl­lät­ti­vät jär­jes­tä­jän­kin

Varusteet: Oletko aina käyt­tä­nyt sukkia väärin? Sel­vi­tim­me, mitä vael­ta­jan on hyvä tietää sukista

Kansallispuistot: Ovatko ole­mas­sao­le­vil­le luon­non­suo­je­lu­alueil­le pe­rus­te­tut kan­sal­lis­puis­tot luonnon kan­nal­ta turhia?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Tilaajille

Arvokas Pöl­län­jo­ki­suis­to uhkaa pu­si­koi­tua umpeen Pu­das­jär­vel­lä – Rai­vaus­sa­hat ja lampaat pa­laut­ta­vat pe­rin­ne­mai­se­man en­ti­seen lois­toon­sa

Pusikoituminen vie linnuilta pesimispaikat, ja lisäksi tarjoaa suojaa pesärosvoille. Raivaus ja lampaat pitävät maiseman avoimena.

Sotkajärvi
Koskenlampureiden lampaat laiduntavat ja hoitavat rantaryteikköä Pöllönjokisuistossa.
Koskenlampureiden lampaat laiduntavat ja hoitavat rantaryteikköä Pöllönjokisuistossa.
Kuva: Miika Ahonen / Metsähallitus

Pudasjärven Pöllänjokisuistossa raivataan arvokasta perinnemaisemaa avoimemmaksi. Metsähallituksen tiedotteen mukaan raivauksilla edistetään linnuston pesimäoloja Sotkajärvellä.

Rehun kerääminen suistosta piti rannat avoimina 1960-luvulle asti, mutta nyt alue uhkaa pusikoitua umpeen.