Retkikohteet: Lu­mi­surf­fil­la ottaa ilon irti vaikka en­ti­ses­tä kaa­to­pai­kas­ta

Ympäristö: Hiih­to­kon­sult­ti Aleksi Har­ju­lan mukaan hiih­tä­jä pärjää ilman myrk­ky­voi­tei­ta­kin

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Seikkailija löytää parin käännöksen edestä puuteria takapihoiltakin – Lumisurffilla saa ilon irti vaikka entisestä kaatopaikasta
Tilaajille

Seik­kai­li­ja löytää parin kään­nök­sen edestä puu­te­ria ta­ka­pi­hoil­ta­kin – Lu­mi­surf­fil­la saa ilon irti vaikka en­ti­ses­tä kaa­to­pai­kas­ta

24.02.2024 07:00
Osa hiihtäjistä hamstraa fluorivoiteita, vaikka ilman myrkkyjäkin pärjäisi – Hiihtokonsultti Aleksi Harjulan mukaan vauhti ei ole ongelma
Tilaajille

Osa hiih­tä­jis­tä hamst­raa fluo­ri­voi­tei­ta, vaikka ilman myrk­ky­jä­kin pär­jäi­si – Hiih­to­kon­sult­ti Aleksi Har­ju­lan mukaan vauhti ei ole ongelma

24.02.2024 07:00
Eetu Kemppanen retkikuntineen vaeltaa Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "Ompelin makuupusseja kaikkiaan 150 tuntia"
Tilaajille

Eetu Kemp­pa­nen ret­ki­kun­ti­neen vaeltaa Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "Om­pe­lin ma­kuu­pus­se­ja kaik­kiaan 150 tuntia"

24.02.2024 07:00
Kiimingistä löytyi täysin tuntematon sienilaji – Outo alkukesän seitikki tunnistettiin puoli vuosisataa myöhemmin
Tilaajille

Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji – Outo al­ku­ke­sän sei­tik­ki tun­nis­tet­tiin puoli vuo­si­sa­taa myö­hem­min

24.02.2024 07:00
Perämeri oli outo retkikohde 20 vuotta sen rannalla asuneelle Vilma Lehdolle, kunnes hän hyppäsi pyörän selkään
Tilaajille

Pe­rä­me­ri oli outo ret­ki­koh­de 20 vuotta sen ran­nal­la asu­neel­le Vilma Leh­dol­le, kunnes hän hyppäsi pyörän selkään

24.02.2024 07:00
Aki Keisun mummon metsästä tuli suojelukohde, mutta nyt yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa pohjoisessa
Viikon jutut
Tilaajille

Aki Keisun mummon met­säs­tä tuli suo­je­lu­koh­de, mutta nyt yk­si­tyi­sen luon­non­suo­je­lun rahat ovat lop­pu­mas­sa poh­joi­ses­sa

24.02.2024 07:00
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – Yksi riskitekijä on kokenut moottoripyöräilijä

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – Yksi ris­ki­te­ki­jä on kokenut moot­to­ri­pyö­räi­li­jä

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Metsähallitus alkaa kartoittaa vanhoja ja luonnontilaisia metsiä – inventoitava ala painottuu Lappiin

Met­sä­hal­li­tus alkaa kar­toit­taa vanhoja ja luon­non­ti­lai­sia metsiä – in­ven­toi­ta­va ala pai­not­tuu Lappiin

23.02.2024 07:00
Tilaajille
Polkujuoksijat kisaavat Syötteellä tulevina kesinä – Uudessa NUTS-tapahtumassa pisin taival on 38 kilometriä

Pol­ku­juok­si­jat ki­saa­vat Syöt­teel­lä tu­le­vi­na kesinä – Uudessa NUTS-ta­pah­tu­mas­sa pisin taival on 38 ki­lo­met­riä

14.02.2024 12:37
Tilaajille
Miksi kakkahätä yllättää aina kesken juoksun? Ilmiö on monelle tuttu, mutta lääkärin mukaan suolistoaankin voi treenata
Tilaajille

Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken juok­sun? Ilmiö on monelle tuttu, mutta lää­kä­rin mukaan suo­lis­toaan­kin voi tree­na­ta

17.02.2024 07:00
Testasimme metsäradan Rovaniemellä – Luonnon muovaamia luistelupaikkoja kannattaa etsiä tällaisista metsistä
Tilaajille

Tes­ta­sim­me met­sä­ra­dan Ro­va­nie­mel­lä – Luonnon muo­vaa­mia luis­te­lu­paik­ko­ja kan­nat­taa etsiä täl­lai­sis­ta met­sis­tä

17.02.2024 07:00
Kun ulkona liikkumista kehotettiin välttämään, Juho Niemelä lähti telttaretkelle meren jäälle – Näillä vinkeillä pärjäät kaikkein kovimmillakin pakkasilla
Poluilla
Tilaajille

Kun ulkona liik­ku­mis­ta ke­ho­tet­tiin vält­tä­mään, Juho Niemelä lähti telt­ta­ret­kel­le meren jäälle – Näillä vin­keil­lä pärjäät kaik­kein ko­vim­mil­la­kin pak­ka­sil­la

13.01.2024 07:00
Ihmiset luulevat Henna Linnétä eräoppaaksi vain siksi, että hän retkeilee itsekseen – Tästä syystä yksin vaeltava nainen päätyy edelleen otsikoihin

Ihmiset luu­le­vat Henna Linnétä erä­op­paak­si vain siksi, että hän ret­kei­lee it­sek­seen – Tästä syystä yksin vael­ta­va nainen päätyy edel­leen ot­si­koi­hin

09.12.2023 07:00 1
Tilaajille
Kuukautisten aikaan retkeillessä auttaa muutama niksi – Eräoppaat Kaisa Liesmäki ja Ella Provialer kertovat, miten he itse pärjäävät

Kuu­kau­tis­ten aikaan ret­keil­les­sä auttaa muutama niksi – Erä­op­paat Kaisa Lies­mä­ki ja Ella Pro­via­ler ker­to­vat, miten he itse pär­jää­vät

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

06.01.2024 07:00 2
Tilaajille
Aki Keisun mummon metsästä tuli suojelukohde, mutta nyt yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa pohjoisessa
Tilaajille

Aki Keisun mummon metsästä tuli suojelukohde, mutta nyt yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa pohjoisessa

24.02.2024 07:00
Perämereltä löytyy upeita jääröykkiöitä, joita pääsee ihailemaan vaikka hiihtämällä
Tilaajille

Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan vaikka hiih­tä­mäl­lä

17.02.2024 07:00
Tässä on Lapin hulppein pulkkamäki, jonka rakensi myös revontuli-iglun prototyypin keksijä Pentti Lohi, 76 – Etelä-Suomessa mäki menisi laskettelurinteestä
Tilaajille

Tässä on Lapin hulp­pein pulk­ka­mä­ki, jonka rakensi myös re­von­tu­li-ig­lun pro­to­tyy­pin keksijä Pentti Lohi, 76 – Ete­lä-Suo­mes­sa mäki menisi las­ket­te­lu­rin­tees­tä

17.02.2024 07:00
Michelle Suni turhautui olemaan muiden armoilla ja opiskeli tunturioppaaksi – Hyvä kouluttaja saa asiakkaan rentoutumaan vaikka kallion kielekkeellä
Tilaajille

Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si – Hyvä kou­lut­ta­ja saa asiak­kaan ren­tou­tu­maan vaikka kallion kie­lek­keel­lä

10.02.2024 07:00
Luetuimmat
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – Yksi riskitekijä on kokenut moottoripyöräilijä

Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – Yksi riskitekijä on kokenut moottoripyöräilijä

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki sinkkuhiihtotapahtuman – Uutta retkikaveria kannattaa kuitenkin testata ennen vaellusta

Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki sinkkuhiihtotapahtuman – Uutta retkikaveria kannattaa kuitenkin testata ennen vaellusta

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 16:30
Tilaajille
Aki Keisun mummon metsästä tuli suojelukohde, mutta nyt yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa pohjoisessa

Aki Keisun mummon metsästä tuli suojelukohde, mutta nyt yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa pohjoisessa

24.02.2024 07:00
Tilaajille
Susanna Saapunki muutti talveksi Italiaan vuorijuoksun perässä – Katso, millainen on hänen treeniohjelmansa

Susanna Saapunki muutti talveksi Italiaan vuorijuoksun perässä – Katso, millainen on hänen treeniohjelmansa

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Juha Malisen kädelle kiipesi lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen loukkaantunut tai nälkiintynyt

Juha Malisen kädelle kiipesi lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen loukkaantunut tai nälkiintynyt

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Viikon hiihtovaellus vaatii jopa 45 kiloa varusteita – Jaakko Heikka ja Nina Teirasvuo näyttävät, millaisia kamppeita ahkioon pakataan
Viikon jutut
Tilaajille

Viikon hiih­to­vael­lus vaatii jopa 45 kiloa va­rus­tei­ta – Jaakko Heikka ja Nina Tei­ras­vuo näyt­tä­vät, mil­lai­sia kamp­pei­ta ahkioon pa­ka­taan

07.01.2024 07:00
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki sinkkuhiihtotapahtuman – Uutta retkikaveria kannattaa kuitenkin testata ennen vaellusta

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man – Uutta ret­ki­ka­ve­ria kan­nat­taa kui­ten­kin testata ennen vael­lus­ta

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Ruotsin pohjoisin asukas huoltaa retkeilijöiden tupaa kylässä, joka on vain riippusillan päässä Suomesta – Kävimme Keinovuopiossa talven kylmimpänä päivänä

Ruotsin poh­joi­sin asukas huoltaa ret­kei­li­jöi­den tupaa ky­läs­sä, joka on vain riip­pu­sil­lan päässä Suo­mes­ta – Kävimme Kei­no­vuo­pios­sa talven kyl­mim­pä­nä päivänä

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Testasimme, pärjääkö pimeällä retkellä ilman lamppua – Aivotutkija kertoo, miten ihminen hyötyy hämärästä

Tes­ta­sim­me, pär­jää­kö pi­meäl­lä ret­kel­lä ilman lamppua – Ai­vo­tut­ki­ja kertoo, miten ihminen hyötyy hä­mä­räs­tä

06.01.2024 07:00
Tilaajille
Metsähallitus alkaa kartoittaa vanhoja ja luonnontilaisia metsiä – inventoitava ala painottuu Lappiin
Tilaajille

Metsähallitus alkaa kartoittaa vanhoja ja luonnontilaisia metsiä – inventoitava ala painottuu Lappiin

23.02.2024 07:00
Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – Testasimme kalliin ja halvan rinkan
Tilaajille

Koira jaksaa kantaa vaikka 10 kilon kuorman – Tes­ta­sim­me kalliin ja halvan rinkan

10.02.2024 07:00
Sauli Kuopus hiihti umpihankikisojen voittoon kotikylällään Syötteen maisemissa – "Yöpakkanen piti hereillä"
Tilaajille

Sauli Kuopus hiihti um­pi­han­ki­ki­so­jen voit­toon ko­ti­ky­läl­lään Syöt­teen mai­se­mis­sa – "Yö­pak­ka­nen piti he­reil­lä"

12.02.2024 16:00
Oulangan luontokeskus suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa
Tilaajille

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

13.02.2024 11:06
Anssi Valkama haki Suomen pohjoisimpaan varuskuntaan, koska se oli rankin paikka mihin pääsi – Seurasimme alokkaiden päivää Ivalossa
Tilaajille

Anssi Valkama haki Suomen poh­joi­sim­paan va­rus­kun­taan, koska se oli rankin paikka mihin pääsi – Seu­ra­sim­me alok­kai­den päivää Iva­los­sa

10.02.2024 07:00
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

11.02.2024 14:56
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät
Tilaajille

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:15
Suomen korkein vesivoimala louhittiin vaaran uumeniin napapiirillä – Tältä näyttäisivät laitokset, joita voimayhtiöt aikovat rakentaa miljardeilla
Tilaajille

Suomen korkein ve­si­voi­ma­la lou­hit­tiin vaaran uu­me­niin na­pa­pii­ril­lä – Tältä näyt­täi­si­vät lai­tok­set, joita voi­ma­yh­tiöt aikovat ra­ken­taa mil­jar­deil­la

10.02.2024 07:00
Saana Askolan hyväntuulinen some-päivitys seuranhausta poiki sinkkuhiihtotapahtuman – Uutta retkikaveria kannattaa kuitenkin testata ennen vaellusta
Tilaajille

Saana Askolan hy­vän­tuu­li­nen so­me-päi­vi­tys seu­ran­haus­ta poiki sink­ku­hiih­to­ta­pah­tu­man – Uutta ret­ki­ka­ve­ria kan­nat­taa kui­ten­kin testata ennen vael­lus­ta

03.02.2024 07:00
Tuuli oli niin kova, että moottorikelkasta irtosi palasia – Pallaksen etsintöihin osallistuneet kertovat, miten tapaus vaikutti vapaaehtoisiin
Tilaajille

Tuuli oli niin kova, että moot­to­ri­kel­kas­ta irtosi palasia – Pal­lak­sen et­sin­töi­hin osal­lis­tu­neet ker­to­vat, miten tapaus vai­kut­ti va­paa­eh­toi­siin

03.02.2024 07:00
Kätketyt helmet
Kun päiväretkistä siirtyy vaelluksiin, ensimmäisenä kannattaa luopua suorittamisesta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaativaa kohdetta, joista on hyvä aloittaa

Kun päi­vä­ret­kis­tä siirtyy vael­luk­siin, en­sim­mäi­se­nä kan­nat­taa luopua suo­rit­ta­mi­ses­ta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaa­ti­vaa koh­det­ta, joista on hyvä aloit­taa

18.11.2023 07:00
Tilaajille
Millainen kohuttu Aalistunturi on retkikohteena? Hiljaisella ja syrjäisellä tunturilla käyvät vain harvat

Mil­lai­nen kohuttu Aa­lis­tun­tu­ri on ret­ki­koh­tee­na? Hil­jai­sel­la ja syr­jäi­sel­lä tun­tu­ril­la käyvät vain harvat

15.07.2023 07:00
Tilaajille
Mikä Pohjois-Norjan kansallispuisto sopii parhaiten retkikohteeksi? Sanna Häkkänen ja Oula Niemelä listaavat 7 täysin erilaista suosikkiaan

Mikä Poh­jois-Nor­jan kan­sal­lis­puis­to sopii par­hai­ten ret­ki­koh­teek­si? Sanna Häk­kä­nen ja Oula Niemelä lis­taa­vat 7 täysin eri­lais­ta suo­sik­kiaan

01.07.2023 07:00
Tilaajille
Kilpisjärveltä voi tehdä ainutlaatuisen retken kolmeen eri maahan – Selvitimme, mitä retkeilijän pitää tietää Suomen, Norjan ja Ruotsin erämaatuvista

Kil­pis­jär­vel­tä voi tehdä ai­nut­laa­tui­sen retken kolmeen eri maahan – Sel­vi­tim­me, mitä ret­kei­li­jän pitää tietää Suomen, Norjan ja Ruotsin erä­maa­tu­vis­ta

28.04.2023 14:00
Tilaajille
Perämereltä löytyy upeita jääröykkiöitä, joita pääsee ihailemaan vaikka hiihtämällä

Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan vaikka hiih­tä­mäl­lä

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Kun ulkona liikkumista kehotettiin välttämään, Juho Niemelä lähti telttaretkelle meren jäälle – Näillä vinkeillä pärjäät kaikkein kovimmillakin pakkasilla

Kun ulkona liik­ku­mis­ta ke­ho­tet­tiin vält­tä­mään, Juho Niemelä lähti telt­ta­ret­kel­le meren jäälle – Näillä vin­keil­lä pärjäät kaik­kein ko­vim­mil­la­kin pak­ka­sil­la

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"
Tilaajille

Poro putosi lou­hik­koon Ko­rouo­man kuu­lui­sal­la jää­pu­touk­sel­la – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 16:30
Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua teltassa – Kovilla pakkasilla hyvän unen takaa tuplamakuupussi ja paksu pipo
Tilaajille

Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua tel­tas­sa – Kovilla pak­ka­sil­la hyvän unen takaa tup­la­ma­kuu­pus­si ja paksu pipo

03.02.2024 07:00
Utajärvi rakentaa vetytaloutta naureskelijoista piittaamatta – Professorit ovat innoissaan vihreästä vedystä, joka muuttaa koko energiajärjestelmän
Tilaajille

Uta­jär­vi ra­ken­taa ve­ty­ta­lout­ta nau­res­ke­li­jois­ta piit­taa­mat­ta – Pro­fes­so­rit ovat in­nois­saan vih­reäs­tä ve­dys­tä, joka muuttaa koko ener­gia­jär­jes­tel­män

03.02.2024 07:00